Öğrenen Profili

Bütün Uluslararası Bakalorya (IB) programlarının hedefi, toplumsal anlamda dünya vatandaşı olma bilincine sahip, gezegenimizi koruma sorumluluğunu herkesle birlikte paylaştığının farkında olan, uluslararası platformda düşünce sahibi bireyler yetiştirerek daha iyi ve barışçıl bir dünyanın yaratılmasına yardımcı olmaktır.

IB ÖĞRENCİLERİNİN AŞAĞIDAKİ BECERİLERİ KAZANMASI HEDEFLENİR:

 • Araştırmacı bireyler (Inquirers) olarak doğuştan sahip oldukları merak duygusunu geliştirirler. Sorgulama ve araştırma yapmak için gereken yetenekleri edinirler ve öğrenme sürecinde bağımsız olarak hareket ederler. Öğrenmekten zevk duyarlar ve bu öğrenme aşkını tüm yaşamları boyunca sürdürürler.
 • Bilgili bireyler (Knowledgeable) olarak bölgesel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylece, disiplinler arası denge kurar, geniş kapsamlı ve derinlemesine bilgi kazanırlar.
 • Düşünen bireyler (Thinkers) olarak eleştirel ve yaratıcı düşünme yetenekleriyle karmaşık sorunların farkına varıp üzerinde düşünür, mantıklı ve ahlaki konularda inisiyatif kullanırlar.
 • İletişim kurabilen bireyler (Communicators) olarak düşünceleri ve bilgiyi birden fazla dilde ve çeşitli iletişim yollarını kullanarak kendilerinden emin ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilirler.
 • İlke sahibi bireyler (Principled) olarak kişilere, gruplara ve toplumlara değer verme anlamında sağlam temeller üzerine kurulmuş bir doğruluk, adalet ve saygı anlayışının yanı sıra güvenilirlik ve dürüstlükle hareket ederler. Kendi davranışlarının ve onların yol açtığı sonuçların sorumluluğunu üstlenirler.
 • Açık fikirli bireyler (Open-minded) olarak kendi kültürlerini, kişisel tarihlerini anlayarak bunlara değer verirler. Ayrıca başka kişilerin ve toplulukların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Bir soruna farklı bakış açılarından bakmaya ve onu bu şekilde değerlendirmeye alışkındırlar, edindikleri tecrübeyle kendilerini geliştirmeye isteklidirler.
 • Duyarlı bireyler (Caring) olarak başkalarının duygularına, ihtiyaçlarına empati yaparak şefkatle ve saygı çerçevesinde yaklaşırlar. Kendilerini başkalarının yaşamlarında ve çevrede faydalı bir değişiklik yapmaya adarlar.
 • Risk alabilen (Risk-takers) olarak bilinmeyen ve belirsiz durumlara cesaret ve öngörü ile yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetme cesaretine sahiptirler. Kendi inandıklarını dile getirecek özgüvene sahiptirler.
 • Dengeli bireyler (Balanced) olarak kendilerinin ve başkalarının iyiliğini sağlayabilmek adına zihinsel, fiziksel ve duygusal dengenin önemini bilirler.
 • Dönüşümlü düşünen bireyler (Reflective) olarak kendi düşünce ve deneyimlerimizi göz önüne bulundurarak dünyaya değer verir. Kendi güçlü yanlarını ve limitlerini anlayıp değerlendirerek, öğrenme becerilerini ve bireysel gelişimlerini destekleyebilirler.
 • Düşünen Düşünen Eleştirel ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilir, sorunların farkında olarak üzerinde düşünebilir, mantıklı ve ahlaki çözümler üretebilir.
 • İlkeli İlkeli Hak, hukuk ve adaleti hayat felsefesi haline getirir, güvenilirdir ve dürüstçe davranışlar sergiler. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenir.
 • Açık Fikirli Açık Fikirli Kendi değerlerini kaybetmeden diğer bireylerin kültür, görüş, değer ve geleneklerine saygı duyar. Yeniliklere açıktır. Sorunlara farklı açılardan bakıp bunu bir öğrenme fırsatı haline dönüştürür.
 • Cesaretli Cesaretli Çevresindeki farklılıkların ve hızlı değişimlerin sonuçları ile telaşlanmadan yüzleşebilir. Yeni rol, düşünce ve stratejileri araştırmak için kendine güveni tamdır, bağımsızlık ruhuna sahiptir. İnandığı değerleri cesurca ve rahatça savunur.
 • Dönüşümlü Düşünen Dönüşümlü Düşünen Ulusal ve uluslararası konularda araştırmalar yaparak elde ettiği bilgi birikimlerini, karşılaştığı durumları akıl ve vicdan süzgecinden geçirerek yorum yapabilme yeteneğine sahiptir.
 • Bilgili Bilgili Kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak bunu her türlü toplumsal etkileşimde değerlendiren ve buna göre yaşayan bireylerdir. Değişime açık yapısı nedeniyle sürekli gelişim gösterir.
 • Araştıran; Sorgulayan Araştıran; Sorgulayan Bilimsel araştırma yapabilir, ulaştığı bilgiyi kullanabilir, öğrenmekten zevk alır ve bunu hayatın bir parçası olarak görür.
 • İletişim Kurabilen İletişim Kurabilen Birden fazla dilde bilinçli bir şekilde fikir ve bilgi alıp bunları yorumlar. Özgüvenleri yüksek bir şekilde kendisini ifade eder ve iletişim kurabilir.
 • Duyarlı Duyarlı Diğer insanların ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır, topluma yararlı işler yapmaktan zevk alır.
 • Dengeli Dengeli Fiziksel, duygusal ve zihinsel dengenin, bireysel huzurun öneminin bilincindedir.