SSS


Evet, öğrenciler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın ‘Uluslararası Bakalorya programı haftalık ders çizelgesini’ uygulayarak, Milli Eğitim Bakanlığı lise diplomasını da almaya hak kazanırlar.

IB Diploma programı lise eğitiminin son yılları için tasarlanmış iki yıllık (11 ve12. Sınıflar)  bir programdır.

IB sınavları; Kuzey yarım küre ülkelerinde Mayıs ayında, Güney yarım küre ülkelerinde Kasım ayında yapılır. Okulumuz IB Diploma sınavlarını Mayıs ayında gerçekleştirmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı 2000 yılı Aralık ayı itibari ile IB Organizasyonu tarafından akredite edilen okulların IB Diploma Programını uygulamasını uygun görmüştür. Esaslar ve detayları MEB Talim Terbiye Kurulu’nun, Tebliğler Dergisi 2519. sayısında yayımlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Haftalık Ders Çizelgesine göre 11. ve 12. sınıflarda okutulan bütün zorunlu dersler, IB sınıflarında da okutulur. IB Diploma Programı ve MEB müfredatı konuları yaklaşık % 85 olarak örtüşmektedir. Derslerin konuları aynıdır. Sadece uygulama ve işleyişi farklılık gösterir. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde öğrencilerin bilişsel gelişimlerine önem verilir.
MEB kazanımlarına ek olarak TOK (Bilgi Kuramı) dersi, CAS (Yaratıcılık, Sosyal Etkinlik ve Topluma Hizmeti) ve Extended Essay (Bitirme Tezi) IB Diploma programının farklılaştırılmış yaklaşımlarıdır.

Hayır, IB öğrencilerinin sınıfları farklıdır. Fakat MEB diploması alabilmek için alınması gereken bazı dersleri IB öğrencileri, non-IB öğrencileri ile beraber alabilmektedirler.

Hayır, IB öğrencilerinin haftalık ders saatleri ile non-IB öğrencilerinin haftalık ders saatleri aynıdır.

10. sınıf sonunda ders öğretmenlerinin, öğretmenler kurulu kararına göre İngilizce bilgi ve becerileri seviyesi yeterli (en az 70), araştırmacı, açık fikirli, dengeli, duyarlı, bilgili, sorumluluk sahibi, cesur, düşünen, akademik disiplin ve dürüstlüğe sahip olan; 60’ın altında notu olmayan öğrenciler IB programına dâhil olabilmektedir.

IB Diploma programında 6 farklı ders grubu vardır. Öğrencilerin her gruptan bir ders seçmesi gerekir. 6. Grup (Sanat grubu) yerine öğrenciler 3. ya da 4. Gruptan ders seçerek alanlarını oluşturabilirler.

 1. Grup: Anadil
 2. Grup: Yabancı dil
 3. Grup: Toplum Bilimleri
 4. Grup: Fen Bilimleri
 5. Grup Matematik
 6. Grup: Sanat


IB kapsamında alınması gereken dersler ve geçme koşulları şu şekildedir;

 • Her alandan bir ders olmak üzere toplam 6 ders alınacaktır. Her bir dersin geçme şartı 7 üzerinden 4’tür. Bu da toplamda IB Diploması kazanabilmek için minimum geçme notunun toplam 6 ders için 24 olması anlamına gelmektedir. Yüzlük sisteme göre 4 notu 45-55 arası olarak değerlendirilmektedir. Ancak öğrenciler bir dersten 3 alırsa başka bir dertsen 5 alarak bunu telafi edebilirler.
 • Öğrenciler 7 CAS (Yaratıcılık, Aktivite, Hizmet) kazanımını edinmek zorundadır. Diploma alabilmek için öğrencilerin CAS çalışmalarını tamamlaması gerekir.
 • TOK (Bilgi Kuramı) ve EE (Bitirme Tezi) çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamlaması gerekmektedir.


Her bir ders için en yüksek not 7’dir. Bir öğrencinin derslerden alabileceği maksimum toplam puan 42’dir. Bilgi Kuramı ve Bitirme Tezinden öğrencilerin alabilecekleri 3 ek puan ile toplam diploma puanı maksimum 45 olmaktadır.

IB Dünya çapında üniversiteye hazırlık anlamında, lise düzeyinde, yüksek seviyede akademik eğitim veren bir programdır. Meraklı, sürekli soru soran, öğrenmeyi öğrenen, kendi kimliğini ve kültürünü iyi tanıyan, diğer kültürlere açık, dünyadaki farklı kültürlerle kolay bir şekilde iletişim kurabilen ve onları anlayabilen, global düşünen, açık fikirli öğrenciler yetiştirmektedir. Bunun için program kapsamında akademik seviyede görülen ders içerikleriyle beraber, bu konuların farklı disiplinlerle ilişkilendirilerek, var olan problemleri çözme becerileri geliştirmesi IB Diploma programının en önemli hedefleri arasındadır.

Öğretmenlerimiz;

 • Mesleki alan bilgileri yeterli, entelektüel derinliği olan,
 • Öğrencilere tartışma ortamlarında koçluk ve rehberlik yapabilecek donanıma ve birikime sahip,
 • İngilizce becerilerini sınıf ortamında etkin bir biçimde kullanabilen,
 • Öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimseyen ve uygulayan,
 • Yeniliklere açık, sürekli kendini geliştirebilen,
 • IB öğretmen eğitimlerine katılmış olan,
 • Öğrencileri ölçme -değerlendirme süreçlerinde farklı bilişsel alanlarda ölçebilen,
 • Teknolojiyi aktif kullanabilen öğretmenler arasından seçilmektedir.

Ayrıca IB öğretmenleri ‘’My IB’’ adı verilen öğretmen bilgi paylaşım merkezini takip eder ve sürekli Dünya’daki diğer öğretmenler ile paylaşımda bulunurlar.

Milli Eğitim Bakanlığı’na göre dersler yıllık olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple eğitim yılı bitmeden ders değişikliği yapılamaz. 11. Sınıfın sonunda IB programından çıkıp MEB müfredatı ile eğitimine 12. sınıf olarak devam edebilir.

Evet girebilir, IB sınavları Mayıs ve Kasım olmak üzere 6 ayda bir yapılır ve öğrenciler ister kendi okullarında isterlerse sınava girmelerine müsaade edilecek başka bir okulda sınav kaydını yaptırarak sınava girebilir. Öğrenciler aynı dersten iki defa tekrar (retake) sınavına girebilir.

IB Diploma Programı 150 ülkede ortak müfredat ile uygulanan bir program olduğu için, tüm dünyada geçerliliği olan bir diploma kazandırır. IB programı mezunu olmak üniversitelerin öğrenci seçiminde bir tercih sebebidir. IB öğrencileri, Amerika, Avrupa, Kanada, Avustralya başta olmak üzere (belirli bir not ortalaması tutturması şartı ile) bir çok ülkedeki üniversitelerden kabul alırlar.

Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin büyük çoğunluğu IB öğrencilerine başarılarına göre burs ya da dikey geçiş hakkı vermektedir. Konu hakkında daha ayrıntılı bilgiye http://www.dogaibschools.com/ib-sonrasi-egitim/ linkinden ulaşabilirsiniz.

IB programı oluşturduğu eğitim süreçleri ve eğitime yaklaşımı ile öğrencilere bütün yaşamları  boyunca gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar. Bu nedenle öğrencileri bir bütün olarak yetiştirerek özgüveni yüksek, ana dilini ve İngilizce’yi yazılı ve sözlü iyi kullanabilen, girişimci, farklı düşünen, entelektüel derinliği olan bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bu nedenledir ki yurt içi ve yurtdışı üniversitelere IB mezunu öğrenciler kolayca uyum sağlayabilmektedirler. IB’nin eğitim felsefesi öğrenciler için motive edici bir unsurdur. Süreçteki kazanımlar öğrenciye değer katmaktadır. IB diploma programı öğrencilerin vizyonunu genişleterek; üniversitede seçebilecekleri bölüm ve meslek alternatiflerini çeşitlendirmektedir.  Türkiye’deki IB okullarında eğitim gören öğrencilerin %60’ı Türkiye’deki üniversiteleri tercih etmektedir. IB diploması Türkiye’deki hemen hemen bütün vakıf üniversitelerinde burs imkânı sağlamaktadır.

Öğrencilerin IB programına dahil olmaları için ek bir ücret ödemesine gerek yoktur. Yalnızca öğrenciler IB eğitiminin 2. Yılında girecekleri IB sınav ücretlerini ödemesi gerekir.

Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okul olduğu için öğrenciler zorunlu MEB derslerini alması gerekir.

 • Düşünen Düşünen Eleştirel ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilir, sorunların farkında olarak üzerinde düşünebilir, mantıklı ve ahlaki çözümler üretebilir.
 • İlkeli İlkeli Hak, hukuk ve adaleti hayat felsefesi haline getirir, güvenilirdir ve dürüstçe davranışlar sergiler. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenir.
 • Açık Fikirli Açık Fikirli Kendi değerlerini kaybetmeden diğer bireylerin kültür, görüş, değer ve geleneklerine saygı duyar. Yeniliklere açıktır. Sorunlara farklı açılardan bakıp bunu bir öğrenme fırsatı haline dönüştürür.
 • Cesaretli Cesaretli Çevresindeki farklılıkların ve hızlı değişimlerin sonuçları ile telaşlanmadan yüzleşebilir. Yeni rol, düşünce ve stratejileri araştırmak için kendine güveni tamdır, bağımsızlık ruhuna sahiptir. İnandığı değerleri cesurca ve rahatça savunur.
 • Dönüşümlü Düşünen Dönüşümlü Düşünen Ulusal ve uluslararası konularda araştırmalar yaparak elde ettiği bilgi birikimlerini, karşılaştığı durumları akıl ve vicdan süzgecinden geçirerek yorum yapabilme yeteneğine sahiptir.
 • Bilgili Bilgili Kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak bunu her türlü toplumsal etkileşimde değerlendiren ve buna göre yaşayan bireylerdir. Değişime açık yapısı nedeniyle sürekli gelişim gösterir.
 • Araştıran; Sorgulayan Araştıran; Sorgulayan Bilimsel araştırma yapabilir, ulaştığı bilgiyi kullanabilir, öğrenmekten zevk alır ve bunu hayatın bir parçası olarak görür.
 • İletişim Kurabilen İletişim Kurabilen Birden fazla dilde bilinçli bir şekilde fikir ve bilgi alıp bunları yorumlar. Özgüvenleri yüksek bir şekilde kendisini ifade eder ve iletişim kurabilir.
 • Duyarlı Duyarlı Diğer insanların ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır, topluma yararlı işler yapmaktan zevk alır.
 • Dengeli Dengeli Fiziksel, duygusal ve zihinsel dengenin, bireysel huzurun öneminin bilincindedir.