SSS


Hayır, IB öğrencilerinin ders programları saatleri ile normal MEB Lise Eğitim Programının, haftalık ders saatleri aynıdır. IB öğrencileri normal lise öğrencilerinden farklı olarak iki yıl içerisinde derslerin kazanımları ile birlikte CAS, TOK makalesi ve Bitirme Tezi çalışmalarını tamamlamaları gerekmektedir.

Evet, IB Dersleri ile beraber Milli Eğitim Bakanlığının normal eğitim programı da uygulanarak IB Diploması ile beraber normal lise diploması da alabilmektedirler. Bu dersler normal örgün eğitim saatlerinde verilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı 2000 yılı Aralık ayı itibari ile Türkiye’deki okulların (IB Organizasyonu tarafından akredite edilenler) IB Diploma Programını uygulamasını uygun görmüştür. Esaslar ve detayları MEB Talim Terbiye Kurulu’nun, Tebliğler Dergisi 2519. sayısında yayımlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Haftalık Ders Çizelgesine göre 11. ve 12. sınıflarda okutulan bütün dersler, IB sınıflarında da okutulur. IB Diploma Programı ve MEB lise müfredatı konuları yaklaşık % 85 olarak örtüşmektedir. Derslerin konuları aynıdır. Sadece uygulama ve işleyişi farklılık gösterir. Ölçme ve Değerlendirme süreçlerinde öğrencilerin üst düzey bilişsel gelişimlerine önem verilir. MEB kazanımlarına ek olarak TOK (Bilgi Kuramı) dersi, CAS (Yaratıcılık, Sosyal Etkinlik ve Topluma Hizmeti) ve Extended Essay (Bitirme Tezi) IB Diploma programının farklılaştırılmış yaklaşımlarıdır.

Amerika, Avrupa, Kanada, Avustralya’daki üniversiteler başta olmak üzere IB öğrencilerini belirli bir not ortalaması tutturması şartı ile kabul eden üniversiteler vardır. Bu üniversitelerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Türkiye’deki özel ve vakıf üniversitelerin birçoğu IB öğrencilerini burs kapsamında değerlendirmektedir. Konu ile daha ayrıntılı bilgiye http://www.dogaibschools.com/ib-sonrasi-egitim/ linkinden ulaşabilirsiniz.

IB Diploma Programında alan seçimi yoktur. 6 ana ders grubundan her öğrencinin birer ders seçmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda öğrenciler grup 6 dersi yerine istediği gruptan ikinci bir ders alabilmektedir.

IB Dünya çapında üniversiteye hazırlık anlamında lise seviyesinde yüksek seviyede akademik eğitim veren bir programdır. Meraklı, sürekli soru soran, öğrenmeyi öğrenen, kendi kimliğini ve kültürünü iyi tanıyan, diğer kültürlere açık, dünyadaki farklı kültürlerle kolay bir şekilde iletişim kurabilen ve onları anlayabilen, global düşünen, açık fikirli öğrenciler yetiştirmektedir. Bunun için program kapsamında akademik seviyede görülen ders içerikleriyle beraber, bu konuların farklı disiplinlerle ilişkilendirilerek var olan problemleri çözme becerileri geliştirmesi IB Diploma programının en önemli hedefleri arasındadır.

Hayır, IB öğrencilerinin sınıfları farklıdır. Fakat MEB diploması alabilmek için alınması gereken bazı dersleri IB öğrencileri diğer öğrenciler ile beraber alabilmektedirler.

Evet girebilir, IB sınavları mayıs ve kasım olmak üzere 6 ayda bir yapılır ve öğrenciler ister kendi okullarında isterlerse sınava girmelerine müsaade edilecek başka bir okulda sınav kaydını yaptırarak sınava girebilir.

Her bir ders için maksimum puan 7 dir. Bir öğrencinin derslerden alabileceği maksimum puanlar toplamı ise 42 dir. Bilgi Kuramı ve Bitirme Tezinden öğrencilerin alabilecekleri maksimum 3 puan ile toplam diploma puanı maksimum 45 olmaktadır.

IB kapsamında alınması gereken dersler ve geçme koşulları şu şekildedir;

 • Her bir alandan bir ders olmak üzere toplam 6 ders alınacaktır. Her bir dersin geçme şartı 7 üzerinden 4’tür. Bu da toplamda IB Diploması kazanabilmek için minimum geçme notunun toplam 6 ders için 24 olması anlamına gelmektedir. Yüzlük sisteme göre 4 notu 45-55 arası olarak değerlendirilmektedir. Ancak öğrenciler bir dersten 4’ten düşük not aldıklarında başka bir dertsen 4’ten yüksek not alarak bunu telafi edebilirler.
 • Öğrenciler 7 CAS (Yaratıcılık, Aktivite, Hizmet) kazanımını edinmek zorundadır. Tamamlanmayan CAS çalışmaları olursa öğrenci diploma alamaz.
 • TOK (Bilgi Kuramı) ve EE (Bitirme Tezi) çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamlaması gerekmektedir.


Evet çıkabilir. 11. Sınıfın sonunda IB programından çıkıp normal lise eğitimine 12. sınıf olarak devam edebilir.

Öğretmenlerimiz; mesleki alan bilgileri yeterli, entelektüel derinliği olan, öğrencilere tartışma ortamlarında koçluk ve rehberlik yapabilecek donanıma ve birikime sahip, İngilizce becerilerini sınıf ortamında etkin bir biçimde kullanabilen, öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimseyen ve uygulayan, yeniliklere açık, sürekli kendini geliştirebilen, IB Öğretmen sertifikası olan, öğrencileri ölçme -değerlendirme süreçlerinde farklı bilişsel alanlarda ölçebilen, teknolojiyi aktif kullanabilen öğretmenler arasından seçilmektedir.

Öğretmenlerimiz sürekli yurt içinde ve yurtdışında gerçekleştirilen öğretmen eğitimlerine ve online eğitim süreçlerine katılmak zorundadır. Ayrıca her IB öğretmeni ‘’My IB’’ adı verilen öğretmen bilgi paylaşım merkezini takip eder ve sürekli Dünya’daki diğer öğretmenler ile paylaşımda bulunurlar.

IB programı oluşturduğu eğitim süreçleri ve eğitime yaklaşımı ile öğrencilere bütün yaşamları  boyunca gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar. Bu nedenle öğrencileri bir bütün olarak yetiştirerek özgüveni yüksek, ana dilini ve İngilizceyi yazılı ve sözlü iyi kullanabilen, girişimci, farklı düşünen, entelektüel derinliği olan bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bu nedenledir ki yurt içi ve yurtdışı üniversitelere IB mezunu öğrenciler kolayca uyum sağlayabilmektedirler. IB’nin eğitim felsefesi öğrenciler için motive edici bir unsurdur. Süreçteki kazanımları açısından program öğrencilerin eğitimine değer katmaktadır. IB diploması öğrencilerin vizyonunu genişleterek lise sonrası üniversite ve meslek alternatiflerini çeşitlendirmektedir. Bununla birlikte Türkiye’deki IB okullarında okuyan öğrencilerin %60’ı Türkiye’deki üniversiteleri tercih etmektedir. Sadece bir diplomanın kazanımları açısından bakılırsa Türkiye’de IB diploması hemen hemen bütün vakıf üniversitelerinde bursluluk imkânı sağlamaktadır. Yurt dışındaki üniversitelerde ise birçok hatırı sayılır üniversitelerin kapısını açabilecek değerli bir diplomadır.

10. sınıf sonunda ders öğretmenlerinin, öğretmenler kurulu kararına göre İngilizce bilgi ve becerileri seviyesi yeterli (en az 70), araştırmacı, açık fikirli, dengeli, duyarlı, bilgili, sorumluluk sahibi, cesur, düşünen, akademik disiplin ve dürüstlüğe sahip olan; 60 ın altında notu olmayan öğrenciler IB programına dâhil olabilmektedir.

 • Düşünen Düşünen Eleştirel ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilir, sorunların farkında olarak üzerinde düşünebilir, mantıklı ve ahlaki çözümler üretebilir.
 • İlkeli İlkeli Hak, hukuk ve adaleti hayat felsefesi haline getirir, güvenilirdir ve dürüstçe davranışlar sergiler. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenir.
 • Açık Fikirli Açık Fikirli Kendi değerlerini kaybetmeden diğer bireylerin kültür, görüş, değer ve geleneklerine saygı duyar. Yeniliklere açıktır. Sorunlara farklı açılardan bakıp bunu bir öğrenme fırsatı haline dönüştürür.
 • Cesaretli Cesaretli Çevresindeki farklılıkların ve hızlı değişimlerin sonuçları ile telaşlanmadan yüzleşebilir. Yeni rol, düşünce ve stratejileri araştırmak için kendine güveni tamdır, bağımsızlık ruhuna sahiptir. İnandığı değerleri cesurca ve rahatça savunur.
 • Dönüşümlü Düşünen Dönüşümlü Düşünen Ulusal ve uluslararası konularda araştırmalar yaparak elde ettiği bilgi birikimlerini, karşılaştığı durumları akıl ve vicdan süzgecinden geçirerek yorum yapabilme yeteneğine sahiptir.
 • Bilgili Bilgili Kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak bunu her türlü toplumsal etkileşimde değerlendiren ve buna göre yaşayan bireylerdir. Değişime açık yapısı nedeniyle sürekli gelişim gösterir.
 • Araştıran; Sorgulayan Araştıran; Sorgulayan Bilimsel araştırma yapabilir, ulaştığı bilgiyi kullanabilir, öğrenmekten zevk alır ve bunu hayatın bir parçası olarak görür.
 • İletişim Kurabilen İletişim Kurabilen Birden fazla dilde bilinçli bir şekilde fikir ve bilgi alıp bunları yorumlar. Özgüvenleri yüksek bir şekilde kendisini ifade eder ve iletişim kurabilir.
 • Duyarlı Duyarlı Diğer insanların ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır, topluma yararlı işler yapmaktan zevk alır.
 • Dengeli Dengeli Fiziksel, duygusal ve zihinsel dengenin, bireysel huzurun öneminin bilincindedir.