IB Nedir?

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı anlamına gelen ‘International Baccalaureate Diploma Programme’ Dünyada ortak bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla kurulmuştur. İnsanların farklılıklarıyla birlikte haklı olabileceğini kabul ederek; daha barışçıl bir dünya kurmayı hedefleyen; sorgulayan, duyarlı, bilinçli, hoşgörülü, özgüveni yüksek ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş gençler yetiştirmeyi amaç edinen bir eğitim organizasyonudur.

Dünyanın birçok ülkesinde orta öğretimde 16-19 yaş öğrenci gruplarına uygulanan çok kapsamlı ve Dünya’nın en saygın Diploma Programıdır.

IB, 1968 yılında aileleri sık olarak yer ve ülke değiştiren lise öğrencilerinin ortak bir müfredatla öğrenimlerine devam etmeleri amacıyla bir grup girişimci eğitimci tarafından Cenevre Uluslararası Okulu’nda başlamıştır. Bugün ise IB Programı Dünya’da toplam 150 ülkede yaklaşık 5000 okulun iştirak ettiği 1 milyondan fazla öğrencinin eğitim gördüğü bir programıdır. Türkiye’de ise 3 tane devlet okulu ve 66 tane özel okul olmak üzere toplam 69 okul bu programa dâhildir.

IB (Uluslararası Bakalorya) Programları PYP, MYP, DP ve CP olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır;

 • 3-11 yaş arası İlkokul Programı, PYP (Primary Years Programme)
 • 11-16 yaş arası Ortaokul Programı, MYP (Middle Years Programme)
 • 16-19 yaş arası Diploma Programı, DP (Diploma Programme)
 • 16-19 yaş arası Kariyer Yönelim Programı CP (Career Related Programme)

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP), orta öğretimin son 2 yılında (11. ve 12. Sınıf) öğrenim gören öğrenciler için tasarlanmış geniş kapsamlı ve yoğun çaba gerektiren akademik bir programdır.

Acarkent Doğa Koleji  Lise Bölümünde uygulanan IB Diploma programını seçen yüksek motivasyonlu lise öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı’nın vermiş olduğu lise diplomasının yanı sıra IB bitirme sınavları sonunda uluslararası geçerliliği olan IB Diplomasını da almaya hak kazanırlar. Türkiye’de toplam IBDP mezunlarının yaklaşık % 40’u üniversite eğitimine yurt dışında devam etmekte, diğerleri Türkiye’deki üniversitelerde okumaktadırlar.

RAKAMLARLA ULUSLARARASI BAKALORYA

 • 4 IB Programı, 155 ülkede 5065 okulda 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla uygulanmaktadır.
 • PYP 1711 okulda, MYP 1486 okulda, DP 3362 okulda ve CP 219 okulda uygulanmaktadır.
 • En çok IB Dünya Okulu Amerika kıtasında bulunur (2940 okul).
 • Türkiye’de toplam 69 IB Dünya Okulu bulunmaktadır.
 • Uluslararası Bakalorya Organizasyonu dünyada 3 merkez 10 ofis ve yaklaşık 1000 çalışanı ile eğitim hizmetine devam etmektedir.
 • Dünyada 2702 devlet okulunda ve 2363 özel okulda IB programı uygulanmaktadır.

Not: Veriler, 18 Nisan 2019 tarihi itibariyle www.ibo.org web adresinden alınmıştır.

 • Düşünen Düşünen Eleştirel ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilir, sorunların farkında olarak üzerinde düşünebilir, mantıklı ve ahlaki çözümler üretebilir.
 • İlkeli İlkeli Hak, hukuk ve adaleti hayat felsefesi haline getirir, güvenilirdir ve dürüstçe davranışlar sergiler. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenir.
 • Açık Fikirli Açık Fikirli Kendi değerlerini kaybetmeden diğer bireylerin kültür, görüş, değer ve geleneklerine saygı duyar. Yeniliklere açıktır. Sorunlara farklı açılardan bakıp bunu bir öğrenme fırsatı haline dönüştürür.
 • Cesaretli Cesaretli Çevresindeki farklılıkların ve hızlı değişimlerin sonuçları ile telaşlanmadan yüzleşebilir. Yeni rol, düşünce ve stratejileri araştırmak için kendine güveni tamdır, bağımsızlık ruhuna sahiptir. İnandığı değerleri cesurca ve rahatça savunur.
 • Dönüşümlü Düşünen Dönüşümlü Düşünen Ulusal ve uluslararası konularda araştırmalar yaparak elde ettiği bilgi birikimlerini, karşılaştığı durumları akıl ve vicdan süzgecinden geçirerek yorum yapabilme yeteneğine sahiptir.
 • Bilgili Bilgili Kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak bunu her türlü toplumsal etkileşimde değerlendiren ve buna göre yaşayan bireylerdir. Değişime açık yapısı nedeniyle sürekli gelişim gösterir.
 • Araştıran; Sorgulayan Araştıran; Sorgulayan Bilimsel araştırma yapabilir, ulaştığı bilgiyi kullanabilir, öğrenmekten zevk alır ve bunu hayatın bir parçası olarak görür.
 • İletişim Kurabilen İletişim Kurabilen Birden fazla dilde bilinçli bir şekilde fikir ve bilgi alıp bunları yorumlar. Özgüvenleri yüksek bir şekilde kendisini ifade eder ve iletişim kurabilir.
 • Duyarlı Duyarlı Diğer insanların ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır, topluma yararlı işler yapmaktan zevk alır.
 • Dengeli Dengeli Fiziksel, duygusal ve zihinsel dengenin, bireysel huzurun öneminin bilincindedir.