ULUSLARARASI BAKALORYA (IB) DİPLOMA PROGRAMI ile DÜNYADA EĞİTİM BİRLİĞİ

IB GÖRÜŞLERİ

Seza Kaplakarslan , Okul Müdürü

“IBDP’nin hayata hazırlanan lise öğrencileri için, güçlü bir akademik eğitim vermenin yanı sıra kişilik gelişimlerinde de ciddi fark yarattığını gözlemliyorum. Akademik olarak dünya standartlarında bilgi birikimi oluştururken bunu hayatta nerede nasıl kullanacağını keşfetmesini, edindiği bilgiyi doğru zamanda doğru şekilde kullanmasını öğreten, daha önce hiç bakılmamış açılardan bakmasını, yeni fikirler üretmesini sağlayan müthiş bir sistem. Tüm bu çalışmaları yaparken kültürler arası farklılıklara karşı hoşgörülü olan, sanat ve sporu hayatının bir parçası haline getiren, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş topluma faydalı gerçek bir “insan” yetiştiren IB’nin en iyi eğitim ve diploma programı olduğunu düşünüyorum. ”

Mihrican SatışIB Bioloji &ESS Öğretmeni

“NİTELİKLİ GENÇLER, NİTELİKLİ GELECEĞİMİZDİR

Bir eğitim sistemi düşünün, adı IB, sadece eğitimi alan birey değil, tüm toplum hatta tüm dünyanın geleceğini önemsiyor, yetiştirdiği bireylere toplumların refahının artması için gerekli olan erdemleri büyük bir hassasiyetle tek tek  kazandırıyor, eğitimi verecek olan öğretmenlerin geleceğin nesillerini yetiştirebilmeleri için gerekli olan kabiliyetler ile donatılmasını sağlıyor, mezun ettiği bireyler, bireysel farklılıklarına önem verilen bir sistemde eğitim aldıkları için, farkındalığı yüksek, bilgiyi sadece kullanan değil üreten bireyler oluyor.

Tam dokuz yıldır bu sistemin, IB Sisteminin bir eğitimcisi olarak mezun ettiğimiz öğrencilerimizin tüm toplumlar için nitelikli bir gelecek hazırlayabilecek donanıma sahip bireyler olduklarını gördükçe, öğrencilerimle gurur duyuyor, IB sistemin kazanımlarının tüm öğrencilere ulaşmasını ümit ediyorum. ”

Aybers Soycan, Yurtdışı Eğitim Danışmanı

” IB, öğrencileri birer dünya insanı olarak yetiştiren, analiz yapmayı, farklı açılardan bakabilmeyi, farklılıklara saygı duymayı aşılayan akademik ve kişisel gelişimi destekleyen dünya çapında geçerliliği olan bir diploma programıdır. Dünyanın en seçkin üniversiteleri IB diplomasını tanıyor. Üniversite eğitimine yurtdışında devam etmek isteyen öğrenciler için 2 yıllık hazırlık aşaması olarak düşünülebilir. Bu süreçte öğrencilerin ödevlerini zamanında teslim etme, topluluk önünde sunum yapabilme, araştırma ve tez yazma gibi önemli becerileri oldukça gelişir. IB programı kapsamında edindikleri kazanımlar yurtdışında üniversite eğitimi alırken onlara çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Yurtdışı eğitim danışmanı olarak, uluslararası vizyon edinmek isteyen tüm öğrencilerime IB Programını öneriyorum. ”

Ersin Erkan , IB Koordinatörü

“‘Okuyup anlamak, bilmek gerek. Çünkü insan en çok bilmediğine düşmandır.’  der Cemil Meriç.

Daha barışçıl bir dünyada yaşamayı isteriz hep, ama bunun olması için okumak, bilmek, anlamak gerektiğini düşünmeyiz çoğu zaman. IB programı ‘diğer insanların da farklılıklarıyla birlikte kendi doğrularına sahip olabileceklerini’ söyler. Bu bakış açısıyla IB programı daha yaşanabilir bir dünya için tüm öğrencilerin eğitim görmesi gereken bir program.

IB programı öğrencilerin okuma anlama düşünme becerilerinin yanı sıra duyarlılıklarını hayal güçlerini ve ufuklarını da geliştiren bir program.

Öğrencilerimin bir sorun ile karşılaştıklarında yaptıkları analiz, derinlemesine ve çok boyutlu bakış, cesur bir şekilde karar verme, en iyi zamanlama ve planlamayla hareket etme ve mükemmel sonuçlara ulaşma becerisini gördükçe bu programın içinde olmaktan gurur duyuyorum…”

Mine Toktaş, CAS Koordinatörü

“IB diploma programının diğer yurtdışı eğitim programlarından farkı, öğrenciyi aldığı eğitimle okul sonrası hayata hazırlamaktır. Aldıkları nitelikli dersler ve 2 sene boyunca devam ettirdikleri CAS adı altındaki sosyal etkinlikler öğrencilerin sadece bireysel değil toplumsal farkındalıklarını arttırır ve onlara değer katar. IB eğitimi uluslararası bakış açısı sağlar, böylelikle hayalinde yurtdışında eğitim almak isteyen, farklı ülkelerde yaşamak isteyen öğrenciler gittikleri yerlere çabuk uyum sağlarlar. IB, derslerden oluşan salt akademik bir sistem değil; öğrencileri, sorgulayan, araştıran sosyal birer dünya vatandaşına dönüştüren bir programdır.  Ben bir IB mezunu olarak bu programda bu kez bir eğitimci olarak yer almaktan ve deneyimlerimi öğrencilerimle paylaşmaktan büyük keyif alıyorum. ”

Atakan Çolak , Acarkent Doğa Lisesi 2016 mezunu Top Student of 2015/2016 University of Bristol-BsC Computer Engineering

“IB aktiviteleri, projeleri ve klasik sınav formatı ile Türk Lisesi Diploması programından büyük bir farklılık gösteren uluslararası bir diploma programıdır. Programın uluslararası olması sebebiyle, IB diplomasına sahip bir öğrenci, yurtdışı üniversite başvurularında daha çok tercih edilmektedir. Ayrıca IB sadece akademik olarak değil, tümüyle bir birey olarak sınava tabi tutulduğunuz ve program boyunca karşınıza çıkan onlarca zorluk karşısında kesintisiz bir kararlılık ve özveri göstermeniz gereken eşsiz ve zor bir programdır. Ancak programın sonunda kazanımlarınıza bakınca, bütün bu zorluklara değdiğini düşünmeden edemiyorsunuz. IB’nin öğrencilere öncelikli katkısının bireysel gelişim olduğunu düşünüyor ve özellikle iddialı olan tüm öğrencilere öneriyorum.”

  • Düşünen Düşünen Eleştirel ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilir, sorunların farkında olarak üzerinde düşünebilir, mantıklı ve ahlaki çözümler üretebilir.
  • İlkeli İlkeli Hak, hukuk ve adaleti hayat felsefesi haline getirir, güvenilirdir ve dürüstçe davranışlar sergiler. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenir.
  • Açık Fikirli Açık Fikirli Kendi değerlerini kaybetmeden diğer bireylerin kültür, görüş, değer ve geleneklerine saygı duyar. Yeniliklere açıktır. Sorunlara farklı açılardan bakıp bunu bir öğrenme fırsatı haline dönüştürür.
  • Cesaretli Cesaretli Çevresindeki farklılıkların ve hızlı değişimlerin sonuçları ile telaşlanmadan yüzleşebilir. Yeni rol, düşünce ve stratejileri araştırmak için kendine güveni tamdır, bağımsızlık ruhuna sahiptir. İnandığı değerleri cesurca ve rahatça savunur.
  • Dönüşümlü Düşünen Dönüşümlü Düşünen Ulusal ve uluslararası konularda araştırmalar yaparak elde ettiği bilgi birikimlerini, karşılaştığı durumları akıl ve vicdan süzgecinden geçirerek yorum yapabilme yeteneğine sahiptir.
  • Bilgili Bilgili Kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak bunu her türlü toplumsal etkileşimde değerlendiren ve buna göre yaşayan bireylerdir. Değişime açık yapısı nedeniyle sürekli gelişim gösterir.
  • Araştıran; Sorgulayan Araştıran; Sorgulayan Bilimsel araştırma yapabilir, ulaştığı bilgiyi kullanabilir, öğrenmekten zevk alır ve bunu hayatın bir parçası olarak görür.
  • İletişim Kurabilen İletişim Kurabilen Birden fazla dilde bilinçli bir şekilde fikir ve bilgi alıp bunları yorumlar. Özgüvenleri yüksek bir şekilde kendisini ifade eder ve iletişim kurabilir.
  • Duyarlı Duyarlı Diğer insanların ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır, topluma yararlı işler yapmaktan zevk alır.
  • Dengeli Dengeli Fiziksel, duygusal ve zihinsel dengenin, bireysel huzurun öneminin bilincindedir.