ULUSLARARASI BAKALORYA (IB) DİPLOMA PROGRAMI ile DÜNYADA EĞİTİM BİRLİĞİ

IB GÖRÜŞLERİ

Ersin Erkan , Okul Müdürü

“’Okuyup anlamak, bilmek gerek. Çünkü insan en çok bilmediğine düşmandır.’ der Cemil Meriç.

Daha barışçıl bir dünyada yaşamayı isteriz hep, ama bunun olması için okumak, bilmek, anlamak gerektiğini düşünmeyiz çoğu zaman. IB programı ‘diğer insanların da farklılıklarıyla birlikte kendi doğrularına sahip olabileceklerini’ söyler. Bu bakış açısıyla IB programı daha yaşanabilir bir dünya için tüm öğrencilerin eğitim görmesi gereken bir program.

IB programı öğrencilerin okuma anlama düşünme becerilerinin yanı sıra duyarlılıklarını, hayal güçlerini ve ufuklarını da geliştiren bir program.

Öğrencilerimin bir sorun ile karşılaştıklarında yaptıkları analiz, derinlemesine ve çok boyutlu bakış, cesur bir şekilde karar verme, en iyi zamanlama ve planlamayla hareket etme ve mükemmel sonuçlara ulaşma becerisini gördükçe bu programın içinde olmaktan gurur duyuyorum…”


Mihrican Satış, IB Koordinatörü & IB Biology Examiner

“NİTELİKLİ GENÇLER, NİTELİKLİ GELECEĞİMİZDİR

Bir eğitim sistemi düşünün, adı IB, sadece eğitimi alan birey değil, tüm toplum hatta tüm dünyanın geleceğini önemsiyor, yetiştirdiği bireylere toplumların refahının artması için gerekli olan erdemleri büyük bir hassasiyetle tek tek  kazandırıyor, eğitimi verecek olan öğretmenlerin geleceğin nesillerini yetiştirebilmeleri için gerekli olan kabiliyetler ile donatılmasını sağlıyor, mezun ettiği bireyler, bireysel farklılıklarına önem verilen bir sistemde eğitim aldıkları için, farkındalığı yüksek, bilgiyi sadece kullanan değil üreten bireyler oluyor.

Tam dokuz yıldır bu sistemin, IB Sisteminin bir eğitimcisi olarak mezun ettiğimiz öğrencilerimizin tüm toplumlar için nitelikli bir gelecek hazırlayabilecek donanıma sahip bireyler olduklarını gördükçe, öğrencilerimle gurur duyuyor, IB sistemin kazanımlarının tüm öğrencilere ulaşmasını ümit ediyorum. 


Sema Kan Özkaya, IB Danışmanı

Kültür, doğru ve yanlış hakkındaki yargılarımızı ne ölçüde etkiler?

Dünyadaki bütün diller birbirleriyle ne kadar bağlantılıdırlar ve bu bağlantılar bizim bilgimizi nasıl etkilerler?

İnsanlar, ahlak anlayışlarında hangi şartlar altında tutarlı ya da tutarsız olurlar?

Bu sorular, Uluslararası Bakalorya Diploma programı öğrencilerinin Bilgi Kuramı derslerinde ilgilendikleri ve sorguladıkları konulardan sadece birkaç tanesidir.

“Huxley’nin Cesur Yeni Dünya, Lowry’nin Seçilmiş Kişi ve Orwell’in 1984 adlı eserlerinde duyguların toplumlar ve odak figürler üzerindeki etkileri nedir?”

“Zülfü Livaneli’nin Serenad adlı eserinde odak figür Maya Duran’ın ailevi geçmişinin, ekonomik statüsünün ve hayatındaki erkeklerin, karakterin değişim sürecine etkileri nelerdir?”

“Doppler etkisi gezegenlerin yörüngelerini ne ölçüde etkiler?”

“Kan basıncı spordan önce ve sonra vücut kitle endeksinden etkilenir mi?“

Bunlar da bazı Uluslararası Bakalorya Diploma programı öğrencilerinin bitirme tezlerinin konuları. Bu öğrenciler henüz 17 yaşında ve iki yıllık IBDP programı onların bu entelektüel ve sorgulayıcı seviyeye ulaşmalarını sağlıyor. Nasıl oluyor da yaşıtlarından çok daha farklı, çok daha ileri bir düşünce yapısına erişebiliyorlar?

Çok okuyorlar, çok sorguluyorlar ve çok analiz ediyorlar. IBDP’ye başladıktan kısa bir süre sonra sorgulama ve analiz, onların yaşam biçimi oluyor. Aynı zamanda çok üretiyorlar, edebiyat, dil, işletme, tarih konularında makaleler ve denemeler yazıyorlar, fen bilimleri deneylerinin her birisinin sayfalarca raporu var, CAS – Yaratıcılık/Hizmet/Aktivite programındaki etkinliklerden elde ettikleri kazanımları da kendilerini sorgulayarak raporluyorlar, sunumlarda analizlerini karşılaştırmalı olarak ifade edebiliyorlar. Ve bir kaç ay içinde bilişsel devinimleri çeşitleniyor ve hızlanıyor. Farklı bir kendine güven geliyor IBDP öğrencilerine.

Bu akademik ilerlemeyle eş zamanlı olarak yaşam felsefeleri de değişip IB misyonuyla birleşiyor. Farklı kültürlere ve anlayışlara saygıyla yaklaşmayı benimsiyorlar, çünkü ‘‘kendilerinden farklı olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini“ anlamışlar. Bu felsefeyi yaşam biçimi ediniyorlar. Ve yaşamlarını „daha iyi ve daha huzurlu“ bir dünya yaratma yolunda sürdürüyorlar.

Bir Acarkent Doğa IB Dünya Okulu mezununun ifadesi: ‘‘Ben iki yıl boyunca yeterli çalışmadım ve maalesef IB Diplomasını alamadım. Ama elimde olsa ve diplomayı alamayacağımı bilsem de o iki yılı tekrar okumayı isterim.“

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar.

Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini anlayan, aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder.

Mine Toktaş, CAS Koordinatörü

“IB diploma programının diğer yurtdışı eğitim programlarından farkı, öğrenciyi aldığı eğitimle okul sonrası hayata hazırlamaktır. Aldıkları nitelikli dersler ve 2 sene boyunca devam ettirdikleri CAS adı altındaki sosyal etkinlikler öğrencilerin sadece bireysel değil toplumsal farkındalıklarını arttırır ve onlara değer katar. IB eğitimi uluslararası bakış açısı sağlar, böylelikle hayalinde yurtdışında eğitim almak isteyen, farklı ülkelerde yaşamak isteyen öğrenciler gittikleri yerlere çabuk uyum sağlarlar. IB, derslerden oluşan salt akademik bir sistem değil; öğrencileri, sorgulayan, araştıran sosyal birer dünya vatandaşına dönüştüren bir programdır.  Ben bir IB mezunu olarak bu programda bu kez bir eğitimci olarak yer almaktan ve deneyimlerimi öğrencilerimle paylaşmaktan büyük keyif alıyorum. 


Aybers Soycan, Yurtdışı Eğitim Danışmanı

“IB, öğrencileri birer dünya insanı olarak yetiştiren, analiz yapmayı, farklı açılardan bakabilmeyi, farklılıklara saygı duymayı aşılayan akademik ve kişisel gelişimi destekleyen dünya çapında geçerliliği olan bir diploma programıdır. Dünyanın en seçkin üniversiteleri IB diplomasını tanıyor. Üniversite eğitimine yurtdışında devam etmek isteyen öğrenciler için 2 yıllık hazırlık aşaması olarak düşünülebilir. Bu süreçte öğrencilerin ödevlerini zamanında teslim etme, topluluk önünde sunum yapabilme, araştırma ve tez yazma gibi önemli becerileri oldukça gelişir. IB programı kapsamında edindikleri kazanımlar yurtdışında üniversite eğitimi alırken onlara çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Yurtdışı eğitim danışmanı olarak, uluslararası vizyon edinmek isteyen tüm öğrencilerime IB Programını öneriyorum.”


Atakan Çolak , Acarkent Doğa Lisesi 2016 mezunu Top Student of 2015/2016 University of Bristol-BsC Computer Engineering

“IB aktiviteleri, projeleri ve klasik sınav formatı ile Türk Lisesi Diploması programından büyük bir farklılık gösteren uluslararası bir diploma programıdır. Programın uluslararası olması sebebiyle, IB diplomasına sahip bir öğrenci, yurtdışı üniversite başvurularında daha çok tercih edilmektedir. Ayrıca IB sadece akademik olarak değil, tümüyle bir birey olarak sınava tabi tutulduğunuz ve program boyunca karşınıza çıkan onlarca zorluk karşısında kesintisiz bir kararlılık ve özveri göstermeniz gereken eşsiz ve zor bir programdır. Ancak programın sonunda kazanımlarınıza bakınca, bütün bu zorluklara değdiğini düşünmeden edemiyorsunuz. IB’nin öğrencilere öncelikli katkısının bireysel gelişim olduğunu düşünüyor ve özellikle iddialı olan tüm öğrencilere öneriyorum.”


Mina Ersin, Acarkent Doğa Lisesi 2018 mezunu University of Waterloo- Biomedical Engineering

“IB denince akla gelen ilk şey ne kadar yorucu ve zor bir program olduğu. Ben de aynı düşüncelerle başladığım IB serüvenini geçen yıl bitirdim ve bu iki yıllık süreç sonunda IB’nin bana, başta düşündüğümden daha çok şey kattığını fark ettim. IB sayesinde akademik alanda iyi yerlere gelip iyi bir üniversite kazanmam dışında, kendi deneylerimi tasarlayıp hakkında bilimsel raporlar yazmayı öğrendim. Her ne kadar deney ve rapor yazma süreci zor ve emek gerektiren bir süreç olmuş olsa da bana çok şey kazandırdı. Özellikle üniversiteye başladığımda deney raporları hakkında bilgim ve deneyimim olduğundan daha kolay adapte olabildim. Bunun dışında CAS sayesinde birçok kişiye yardımcı oldum ve yeni hobiler edindim. Derslerle beraber CAS aktivitelerini dengelemek iyi bir zaman yönetimi gerektirdiğinden CAS sayesinde bu yönümü de geliştirdim. Bunun dışında birçok kitap okudum ve dünya edebiyatı hakkında bilgi sahibi oldum. IB, geriye dönüp bir baktığımda iyi ki de yapmışım diyebileceğim bir deneyim oldu ve bana kattıklarından dolayı çok mutluyum.”


Elif Kavas, Acarkent Doğa Lisesi 2018 mezunu Unıversity of Bocconi- Bussiness and Economics

“IB’nin talepkâr bir program olduğunu inkâr etmek mümkün değil. 6 akademik dersin yanında düzenli olarak yaratıcılık, faaliyet ve hizmet gerektiren CAS programını da sürdürmek gereken 2 senelik bir programdan bahsediyoruz. Ancak burada düşünülmesi gereken, bu 2 senenin sonunda IB mezunları olarak ne kazandığımız. Bu üniversite kabulü adına alınmış yüksek bir puan da olabilir, CAS aktiviteleri sırasında yeni bir ilgi alanı keşfetmek de olabilir, mesleki ya da kişisel gelişim de olabilir. Kendi adıma konuşmam gerekirse, şu anda okuduğum üniversite benim tek hedefimdi ve okula kabul için IB diploması bir koşul değildi. Bu programa bunu bilerek başladım ve şu anda bu iki yılı “İyi ki yapmışım” dışında hiçbir cümleyle özetleyemem. Elbette ki çok zorlandığımı hissettiğim anlar oldu, ama iyi ki pes etmemişim. Hep yapmak isteyip hiç fırsat bulamadığım sosyal sorumluluk kampanyalarına yardım ettim, nefret ettiğimi sandığım tarih bilimine ne denli ilgim olduğunu keşfettim, daha önce elime bile almadığım enstürmanları çalmayı öğrendim… Her anlamda çok doyurucu bir program olmakla beraber daha önce de bahsettiğim gibi zorlu olduğunu da akıldan çıkarmamak gerekir. IB konusunda tavsiye isteyen tüm arkadaşlara söylediğim gibi: bilgiyi, öğrenmeyi seviyor ve değer veriyorsanız kaçırmamanız gereken bir fırsat. Sevmiyorsanız ancak üniversite kabulünüz için mecbursanız da, çok çalıştığınız sürece zor değil, üstelik bir şekilde kendi ilgi alanlarınızla kesiştirebileceğinize eminim. Sadece pes etmeyin, süreçten keyif alamıyorsanız sonuca odaklanın ve size rehberlik etmek isteyenlerin önerilerini kesinlikle göz ardı etmeyin. Hepinize başarılar.”


Doruk Boran Yeni, University KU Leuven-Bachelor Bussiness Administration

“IBDP, öğrencileri sadece Üniversiteye değil hayata hazırlayan bir program. Özellikle CAS aktiviteleri ile IB Programı öğrencileri akademik gelişmenin yanında, bireysel gelişmeye de yönlendirmektedir.  IB programlarının bir diğer amacı ise öğrencilerin, sorgulayan bireyler olarak yetişmesini sağlamasıdır. Tabi ki bunun yanında IB Diploma programının Dünya’daki en prestijli ve üniversitelerin de yadsınamayacak derecede önem verdiği bir diploma olduğunu söylemek gerekir. 2017 yılında mezun olmama rağmen hala üniversite hayatımda IB Programında aldığım eğitimin faydalarını gördüğümü söyleyebilirim. Okul döneminde sınavlarda karşılaştığım hiç bir soru üniversite sınavında sorulan soru gibi olmadı. Ne matematik ne ekonomi ne de psikoloji. Ama şunu açıkça söyleyebilirim ki, okulda IB derslerinde yapılan sınavlar ve soru biçimleri ile hemen hemen aynı idiler. IB de alacağınız eğitim, yürüyeceğiniz yol üniversite yaşamınızda size en iyi rehber olacaktır. IB okumayı düşünecek olan öğrencilere son tavsiyem ise lütfen bu programı sadece “Üniversite’ye daha kolay girme aracı” olarak değil geleceklerine bir yatırım olarak görmeleridir.”

  • Düşünen Düşünen Eleştirel ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilir, sorunların farkında olarak üzerinde düşünebilir, mantıklı ve ahlaki çözümler üretebilir.
  • İlkeli İlkeli Hak, hukuk ve adaleti hayat felsefesi haline getirir, güvenilirdir ve dürüstçe davranışlar sergiler. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenir.
  • Açık Fikirli Açık Fikirli Kendi değerlerini kaybetmeden diğer bireylerin kültür, görüş, değer ve geleneklerine saygı duyar. Yeniliklere açıktır. Sorunlara farklı açılardan bakıp bunu bir öğrenme fırsatı haline dönüştürür.
  • Cesaretli Cesaretli Çevresindeki farklılıkların ve hızlı değişimlerin sonuçları ile telaşlanmadan yüzleşebilir. Yeni rol, düşünce ve stratejileri araştırmak için kendine güveni tamdır, bağımsızlık ruhuna sahiptir. İnandığı değerleri cesurca ve rahatça savunur.
  • Dönüşümlü Düşünen Dönüşümlü Düşünen Ulusal ve uluslararası konularda araştırmalar yaparak elde ettiği bilgi birikimlerini, karşılaştığı durumları akıl ve vicdan süzgecinden geçirerek yorum yapabilme yeteneğine sahiptir.
  • Bilgili Bilgili Kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak bunu her türlü toplumsal etkileşimde değerlendiren ve buna göre yaşayan bireylerdir. Değişime açık yapısı nedeniyle sürekli gelişim gösterir.
  • Araştıran; Sorgulayan Araştıran; Sorgulayan Bilimsel araştırma yapabilir, ulaştığı bilgiyi kullanabilir, öğrenmekten zevk alır ve bunu hayatın bir parçası olarak görür.
  • İletişim Kurabilen İletişim Kurabilen Birden fazla dilde bilinçli bir şekilde fikir ve bilgi alıp bunları yorumlar. Özgüvenleri yüksek bir şekilde kendisini ifade eder ve iletişim kurabilir.
  • Duyarlı Duyarlı Diğer insanların ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır, topluma yararlı işler yapmaktan zevk alır.
  • Dengeli Dengeli Fiziksel, duygusal ve zihinsel dengenin, bireysel huzurun öneminin bilincindedir.