Kaynaklar

KÜTÜPHANEMİZ HAKKINDA

Acarkent Doğa Anadolu Lisesi Kütüphanesi tüm öğrencilerimizin yararlanmaları için yazılı, basılı, görsel-işitsel pek çok farklı yayından oluşur. En elverişli kullanım ortamını öğrencilere yaratarak yaklaşık on bin kaynağı öğrencilerimize ulaştırır.

Kütüphanemiz, okulumuzun eğitim felsefesi doğrultusunda ömür boyu öğrenen, bilgili, kültürlü, uluslararası bilince sahip, sorgulayan, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yetkin, akademik ve profesyonel hayat için eksiksiz hazırlanmış gençler yetiştirmek için öğrencilerimizin hizmetindedir.

Kütüphanemizde, okulumuzda eğitimi verilen her dilde, yaklaşık on bin adet kitap, süreli yayın ve yaklaşık yüz adet CD, DVD vb. kitap dışı materyal yer alır.

Kütüphanemizde bulunan kaynaklar Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre düzenlenmiş ve kullanıcıların bireysel araştırma yapmalarına olanak tanıyan, açık raf sistemine göre yerleştirilmiştir. Kütüphanemizdeki tüm işlemler YORDAM adlı kütüphane otomasyon programı ile yürütülmektedir. Online katalog olanağı sağlayan bu program ile kütüphanemizdeki tüm kaynakların (kitap, dergi, kitap dışı materyaller) bibliyografik bilgilerine ulaşılabilir, kütüphane içindeki bilgisayarlardan tarama yapma imkânı bulabilirsiniz.

KÜTÜPHANEMİZİN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ

Kütüphanemiz Pazartesi – Cuma günleri 08.30 – 17.00 saatleri arasında kullanıma açıktır.
Kütüphanemiz ders saatlerinde öğretmenler eşliğinde kullanılabildiği gibi ders saatleri dışında da öğrencilerimiz tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

KÜTÜPHANEMİZDEN ÖDÜNÇ KİTAP ALMAK

 • Okulumuza kayıtlı her öğrencimiz kütüphanemizin üyesidir ve kütüphanemizin tüm olanaklarından yararlanabilir. Ödünç alma işlemi yapılmadan hiçbir kaynak kütüphaneden dışarı çıkartılamaz. Kütüphanemizden isteyen her öğrencimiz 2 hafta süreyle 3 yayın ödünç alabilir. Bu sayı araştırma amaçlı olduğunda 5’e çıkarılabilir.
 • Öğrenci ve öğretmen isterse ödünç alma süresini bir defaya mahsus olmak üzere 2 hafta daha uzattırabilir. Uzatma kararı kütüphane sorumlusu tarafından talebe göre değerlendirilir. Uzatma talebinde bulunmak için kitabın zamanında getirilmesi gerekir.
 • Kullanıcılar başkası adına kütüphaneden materyal alamaz ve aldığı materyali başkasına ödünç veremez.
 • Ödünç verilen materyalin kaybedilmesi, yıpratılması ya da yırtılması durumunda ilgili kişiden yayının yenisi talep edilir.
 • Eğitim yılı sonunda ödünç alınan tüm kitapların kütüphaneye iadesi şarttır.
 • Referans (başvuru) kaynakları olarak nitelendirilen Ansiklopediler, Sözlükler, Atlaslar ve diğer referans kitaplar ödünç verilemez. Bu kaynaklar kütüphane içinde kullanılır, kullanıcılar bu kaynaklardan fotokopi çektirebilir.
 • Öğrencilerin çok sık başvurdukları yayınlar ya da aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği yayınlar sınırlı bir süreyle ödünç verilir.
 • Süreli yayınlar olarak nitelendirilen dergilerin son sayıları ödünç verilmemektedir. Eski sayılar ise kütüphane sorumlusunun uygun görmesi durumunda ödünç alınabilir.

ESER DAĞILIMI‬‬‬‬

Kütüphanemizde Şubat 2019 itibariyle 9400 adet basılı materyal bulunmaktadır. Eserlerin dağılımı aşağıdaki gibidir;

GRUP ALT GRUP ESER SAYISI
Edebiyat Roman 2500
Şiir 170
Tiyatro 73
Fen Bilimleri Biyoloji 183
Kimya 140
Fizik 265
Sağlık 10
Matematik 320
İş ve Yönetim 615
Başvuru kaynakları 939
Sosyal Bilimler Tarih 650
Coğrafya 110
Felsefe/Psikoloji/Sosyoloji 275
Atatürk 210
Sanat 124
Din 51
Toplum Bilimleri Hukuk/Siyaset/TOK 109
Bilim 472
Dil İngilizce 1985
Almanca 35
İspanyolca 30
Spor 41
Kişisel Gelişim 93

BRITANNICA SCHOOL VERİ TABANI

britannica_schol

Doğa Koleji ve Britannica işbirliği ile dünyanın en saygın ve güvenilir bilgi kaynağı Britannica Online School Edition Doğa Koleji öğrencilerine ve öğretmenlerine erişim sağlamaktadır. Öğretmen ve öğrencilerimiz Britannica dijital ansiklopedi ile en güncel ve güvenilir bilgiye ve Britannica’nın eğitim materyallerine kolayca ulaşabiliyorlar.

Okul öğrencilerinin ve öğretmenlerin öğrenme gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış çok özel bir çevrimiçi kaynak olan “Britannica School Edition” (BOLSE) öğrencilerimizin yaşlara özel dört farklı öğrenim alanı (Britannica Learning Zone: Okul öncesi, Foundation: İlköğretim, Intermediate: Ortaokul ve Lise, Advanced: Lise-Üniversite) ile kendine güveni yaratan, keşfetmeyi teşvik eden ilgi çekici birçok öğretme, öğrenme malzemesi içeriyor. Öğrencilerimiz Britannica dijital kütüphane sayesinde hem bilgilerini artırıp, sürekli güncellenen bu kaynakla bilgilerini taze tutuyorlar hem de IB programı kapsamında istenen araştırma ödevlerinde ve makale yazımlarında akredite olmuş, hakemli dergilerin kaynaklarını referans olarak göstermiş oluyorlar. Okulumuzun kütüphanesi IB standartlarında bir araştırma ve öğrenme ortamı sunmaktır.

Ayrıca öğretmenlerimiz Britannica kaynaklarını kendi ders malzemelerini yaratmak için çabuk ve hızlı bir şekilde kullanabilecekleri gibi, müfredata haritalı kaynaklara da öğrencilerinin öğrenmelerine yardımcı olmak üzere doğrudan bağlanabiliyorlar. Öğretmenlerimiz kendi araştırmalarını, dersleri ile ilgili tüm içerik ve eğitsel dokümanları saklayabiliyor, yardımcı kaynaklara ve Dünya’da diğer öğretmenlerce paylaşılan ders planlarına ulaşabilmekte, eğitim ortamlarında kullanabilmektedirler.

E-Doğa sistemi ile yapılan entegrasyon ile Britannica School veritabanına http://school.eb.co.uk adresinden kampüs içi okul kütüphanemizden, sınıftaki akıllı tahtalarımızdan ve tüm kişisel bilgisayarlardan ulaşılabilmektedir.

 • Düşünen Düşünen Eleştirel ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilir, sorunların farkında olarak üzerinde düşünebilir, mantıklı ve ahlaki çözümler üretebilir.
 • İlkeli İlkeli Hak, hukuk ve adaleti hayat felsefesi haline getirir, güvenilirdir ve dürüstçe davranışlar sergiler. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenir.
 • Açık Fikirli Açık Fikirli Kendi değerlerini kaybetmeden diğer bireylerin kültür, görüş, değer ve geleneklerine saygı duyar. Yeniliklere açıktır. Sorunlara farklı açılardan bakıp bunu bir öğrenme fırsatı haline dönüştürür.
 • Cesaretli Cesaretli Çevresindeki farklılıkların ve hızlı değişimlerin sonuçları ile telaşlanmadan yüzleşebilir. Yeni rol, düşünce ve stratejileri araştırmak için kendine güveni tamdır, bağımsızlık ruhuna sahiptir. İnandığı değerleri cesurca ve rahatça savunur.
 • Dönüşümlü Düşünen Dönüşümlü Düşünen Ulusal ve uluslararası konularda araştırmalar yaparak elde ettiği bilgi birikimlerini, karşılaştığı durumları akıl ve vicdan süzgecinden geçirerek yorum yapabilme yeteneğine sahiptir.
 • Bilgili Bilgili Kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak bunu her türlü toplumsal etkileşimde değerlendiren ve buna göre yaşayan bireylerdir. Değişime açık yapısı nedeniyle sürekli gelişim gösterir.
 • Araştıran; Sorgulayan Araştıran; Sorgulayan Bilimsel araştırma yapabilir, ulaştığı bilgiyi kullanabilir, öğrenmekten zevk alır ve bunu hayatın bir parçası olarak görür.
 • İletişim Kurabilen İletişim Kurabilen Birden fazla dilde bilinçli bir şekilde fikir ve bilgi alıp bunları yorumlar. Özgüvenleri yüksek bir şekilde kendisini ifade eder ve iletişim kurabilir.
 • Duyarlı Duyarlı Diğer insanların ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır, topluma yararlı işler yapmaktan zevk alır.
 • Dengeli Dengeli Fiziksel, duygusal ve zihinsel dengenin, bireysel huzurun öneminin bilincindedir.