Hedefler

 • Öğrencilerin MEB diploması yanında uluslararası bir diploma almasını
 • Öğrencilere geniş kapsamlı bir eğitim sunarak öğrencileri en iyi şekilde üniversiteye hazırlanmasını
 • Öğrencileri bir bütün olarak ele alıp sadece derslerde değil; sosyal, kültürel, duygusal ve bedensel olarak en iyi şekilde yetiştirmeyi
 • Öğrencilerin bağımsız ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi
 • Öğrencilerin kapasitelerini zorlamalarına ve yükseltmelerine yardımcı olmayı
 • Öğrencilerin kesintisiz ve hayat boyu devam eden öğrenme becerilerini geliştirmeyi
 • Öğrencilerin bireysel gelişimini arttırmayı; okullarına, toplumlarına, çevreye karşı sorumluluk bilincini geliştirmeyi
 • Öğrencilere zaman yönetimi ve nitelikli ürün ortaya koyma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Düşünen Düşünen Eleştirel ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilir, sorunların farkında olarak üzerinde düşünebilir, mantıklı ve ahlaki çözümler üretebilir.
 • İlkeli İlkeli Hak, hukuk ve adaleti hayat felsefesi haline getirir, güvenilirdir ve dürüstçe davranışlar sergiler. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenir.
 • Açık Fikirli Açık Fikirli Kendi değerlerini kaybetmeden diğer bireylerin kültür, görüş, değer ve geleneklerine saygı duyar. Yeniliklere açıktır. Sorunlara farklı açılardan bakıp bunu bir öğrenme fırsatı haline dönüştürür.
 • Cesaretli Cesaretli Çevresindeki farklılıkların ve hızlı değişimlerin sonuçları ile telaşlanmadan yüzleşebilir. Yeni rol, düşünce ve stratejileri araştırmak için kendine güveni tamdır, bağımsızlık ruhuna sahiptir. İnandığı değerleri cesurca ve rahatça savunur.
 • Dönüşümlü Düşünen Dönüşümlü Düşünen Ulusal ve uluslararası konularda araştırmalar yaparak elde ettiği bilgi birikimlerini, karşılaştığı durumları akıl ve vicdan süzgecinden geçirerek yorum yapabilme yeteneğine sahiptir.
 • Bilgili Bilgili Kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak bunu her türlü toplumsal etkileşimde değerlendiren ve buna göre yaşayan bireylerdir. Değişime açık yapısı nedeniyle sürekli gelişim gösterir.
 • Araştıran; Sorgulayan Araştıran; Sorgulayan Bilimsel araştırma yapabilir, ulaştığı bilgiyi kullanabilir, öğrenmekten zevk alır ve bunu hayatın bir parçası olarak görür.
 • İletişim Kurabilen İletişim Kurabilen Birden fazla dilde bilinçli bir şekilde fikir ve bilgi alıp bunları yorumlar. Özgüvenleri yüksek bir şekilde kendisini ifade eder ve iletişim kurabilir.
 • Duyarlı Duyarlı Diğer insanların ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır, topluma yararlı işler yapmaktan zevk alır.
 • Dengeli Dengeli Fiziksel, duygusal ve zihinsel dengenin, bireysel huzurun öneminin bilincindedir.