Müfredat Modeli

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acarkent Doğa Anadolu Lisesi çift dilde eğitim yapan bir IBDP (International Baccalaureate-Uluslararası Bakalorya) okuludur. Liseye yeni başlayacak olan öğrenciler ‘İngilizce Yeterlilik Sınavı’na alınır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, eğitimine 9. sınıftan başlar. Diğer öğrencilerimize ise bir yıl boyunca hazırlık sınıflarımızda İngilizce programı uygulanır. Hazırlık sınıfından itibaren bütün sınıf seviyelerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen ‘Uluslararası Bakalorya Haftalık Ders Çizelgesi’ uygulanır. Bütün sınıf seviyelerinde Fen Bilimleri, Matematik ve İşletme Grubu dersleri İngilizce olarak verilmektedir. Hazırlık, 9. ve 10. sınıf seviyelerinde MEB-IB uyum derslerinin ardından isteyen ve kabul edilen öğrencilerimiz 11. ve 12. sınıflarda resmi olarak Uluslararası Bakalorya Diploma Programına devam ederler.

IB Diploma Programının merkezinde öğrenci bulunur. Öğrenciler dairesel döngüde belirtilen 6 temel ders grubundan; Ana Dil ve Edebiyat, Yabancı Dil, İnsan ve Toplum Bilimleri, Matematik, Fen Bilimleri, Sanat/Seçmeli Ders birer tane ders almak zorundadır. Öğrenciler seçilen dersleri iki yıl boyunca (11 ve 12. sınıflar) görürler. Bu 6 dersin dışında öğrencilerin, Bitirme Tezi (Extended Essay), Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge) ve Yaratıcılık-Etkinlik-Sosyal Hizmet (Creativity – Activity – Service) çalışmalarını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

mufredat-model

Derslerden 3’ü ileri seviye (HL), 3’ü standart seviye (SL) olmalıdır. Öğrenciler iki yıl boyunca toplam, ileri seviye dersler (HL) için 240 saat, standart seviye (SL) dersler için ise 150 saat öğrenim görürler.

İleri Seviye dersleri (HL), Standart Seviye (SL)’ye oranla daha fazla konuyu derinlemesine ele alır. Bu dersler üniversitelerin ilk senesinde o derse ilişkin konuların birçoğunu kapsamaktadır. Kuzey Amerika ve Avrupa’da IB programını kabul eden birçok üniversite, HL olarak alınan derslerden öğrencileri muaf tutabilmektedir.

 

  • Düşünen Düşünen Eleştirel ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilir, sorunların farkında olarak üzerinde düşünebilir, mantıklı ve ahlaki çözümler üretebilir.
  • İlkeli İlkeli Hak, hukuk ve adaleti hayat felsefesi haline getirir, güvenilirdir ve dürüstçe davranışlar sergiler. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenir.
  • Açık Fikirli Açık Fikirli Kendi değerlerini kaybetmeden diğer bireylerin kültür, görüş, değer ve geleneklerine saygı duyar. Yeniliklere açıktır. Sorunlara farklı açılardan bakıp bunu bir öğrenme fırsatı haline dönüştürür.
  • Cesaretli Cesaretli Çevresindeki farklılıkların ve hızlı değişimlerin sonuçları ile telaşlanmadan yüzleşebilir. Yeni rol, düşünce ve stratejileri araştırmak için kendine güveni tamdır, bağımsızlık ruhuna sahiptir. İnandığı değerleri cesurca ve rahatça savunur.
  • Dönüşümlü Düşünen Dönüşümlü Düşünen Ulusal ve uluslararası konularda araştırmalar yaparak elde ettiği bilgi birikimlerini, karşılaştığı durumları akıl ve vicdan süzgecinden geçirerek yorum yapabilme yeteneğine sahiptir.
  • Bilgili Bilgili Kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak bunu her türlü toplumsal etkileşimde değerlendiren ve buna göre yaşayan bireylerdir. Değişime açık yapısı nedeniyle sürekli gelişim gösterir.
  • Araştıran; Sorgulayan Araştıran; Sorgulayan Bilimsel araştırma yapabilir, ulaştığı bilgiyi kullanabilir, öğrenmekten zevk alır ve bunu hayatın bir parçası olarak görür.
  • İletişim Kurabilen İletişim Kurabilen Birden fazla dilde bilinçli bir şekilde fikir ve bilgi alıp bunları yorumlar. Özgüvenleri yüksek bir şekilde kendisini ifade eder ve iletişim kurabilir.
  • Duyarlı Duyarlı Diğer insanların ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır, topluma yararlı işler yapmaktan zevk alır.
  • Dengeli Dengeli Fiziksel, duygusal ve zihinsel dengenin, bireysel huzurun öneminin bilincindedir.