Akreditasyonlar

IB World School
İTÜ ETA Vakfı Acarkent Doğa Anadolu Lisesi bir IB Dünya Okuludur. IB diploma şartlarını yerine getiren öğrenciler 11. ve 12. sınıflarda gerekli süreçleri tamamladıktan sonra tüm dünyada geçerli Uluslararası bir diploma kazanırlar.

edexcel
Edexcel t-MBA Sertifikası

İTÜ ETA Vakfı Doğa Anadolu Liseleri öğrencileri içeriği edexcel tarafından onaylanmış olan on farklı işletme dersini tamamlayarak Pearson Edexcel sertifikası almaya hak kazanırlar. Öğrenciler bu program kapsamında mesleki gözlem ve 50 saatlik sosyal sorumluluk çalışması yaparlar.

IGCSE

İTÜ ETA Vakfı Doğa Anadolu Lisesi bir IGCSE Uluslararası sınav merkezidir. Öğrenciler 10. sınıf sonunda girdikleri International GCSE sınavlarında elde ettikleri başarıya göre, Uluslararası Genel Ortaöğretim İngilizce ve Matematik Dersi Eğitim Sertifikası (IGCSE) kazanırlar.

  • Düşünen Düşünen Eleştirel ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilir, sorunların farkında olarak üzerinde düşünebilir, mantıklı ve ahlaki çözümler üretebilir.
  • İlkeli İlkeli Hak, hukuk ve adaleti hayat felsefesi haline getirir, güvenilirdir ve dürüstçe davranışlar sergiler. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenir.
  • Açık Fikirli Açık Fikirli Kendi değerlerini kaybetmeden diğer bireylerin kültür, görüş, değer ve geleneklerine saygı duyar. Yeniliklere açıktır. Sorunlara farklı açılardan bakıp bunu bir öğrenme fırsatı haline dönüştürür.
  • Cesaretli Cesaretli Çevresindeki farklılıkların ve hızlı değişimlerin sonuçları ile telaşlanmadan yüzleşebilir. Yeni rol, düşünce ve stratejileri araştırmak için kendine güveni tamdır, bağımsızlık ruhuna sahiptir. İnandığı değerleri cesurca ve rahatça savunur.
  • Dönüşümlü Düşünen Dönüşümlü Düşünen Ulusal ve uluslararası konularda araştırmalar yaparak elde ettiği bilgi birikimlerini, karşılaştığı durumları akıl ve vicdan süzgecinden geçirerek yorum yapabilme yeteneğine sahiptir.
  • Bilgili Bilgili Kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak bunu her türlü toplumsal etkileşimde değerlendiren ve buna göre yaşayan bireylerdir. Değişime açık yapısı nedeniyle sürekli gelişim gösterir.
  • Araştıran; Sorgulayan Araştıran; Sorgulayan Bilimsel araştırma yapabilir, ulaştığı bilgiyi kullanabilir, öğrenmekten zevk alır ve bunu hayatın bir parçası olarak görür.
  • İletişim Kurabilen İletişim Kurabilen Birden fazla dilde bilinçli bir şekilde fikir ve bilgi alıp bunları yorumlar. Özgüvenleri yüksek bir şekilde kendisini ifade eder ve iletişim kurabilir.
  • Duyarlı Duyarlı Diğer insanların ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır, topluma yararlı işler yapmaktan zevk alır.
  • Dengeli Dengeli Fiziksel, duygusal ve zihinsel dengenin, bireysel huzurun öneminin bilincindedir.