IB Sonrası Eğitim

IB Diploma Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, Dünya’nın en saygın üniversitelerine girme şanslarını arttırırlar. IB diploma programı; kültürler arası anlayış ve saygıyla daha iyi ve daha barışçıl bir dünya yaratmaya yardım eden araştırmacı, bilgili, özgüveni yüksek, süreçlere farklı bakan, meraklı, analiz ve sentez becerileri gelişmiş kritik düşünen genç insanları yetiştirmeyi amaçlar. Bu nedenle IB programı; felsefesi gereği sadece üniversiteye değil hayata hazırlayan bir eğitim sistemidir. IB Eğitim Müfredatı kazanımları, öğrencilerde farklı bakış açısı gelişimini, yaratıcı ve özgün düşünmelerini sağlar. Akademik ve sosyal çok yönlü bir içeriği olan program, Dünya’daki birçok üniversite tarafından bu eğitim felsefesinden dolayı kabul görmektedir. Öğrencilerin birer dünya vatandaşı olarak yetişmelerini sağlayan Uluslararası standartlardaki IB Diploma programına devam eden ve eğitimlerini tamamlayan öğrenciler İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acarkent Kampüsü’nden hem Milli Eğitim Bakanlığı diploması hem de Uluslararası Bakalorya diploması olmak üzere iki diploma alarak mezun olurlar.

IB ve Türkiye Üniversiteleri

IB VE TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ

Türkiye’deki hemen hemen tüm vakıf üniversiteleri IB Diploması puanına göre burs sağlamaktadırlar. Türkiye’de burs sağlayan üniversitelerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Ülkemizde YÖK’ün çalışmaları doğrultusunda IB Diplomasına sahip öğrencilerin devlet üniversitelerine doğrudan veya farklı yöntemler ile kabul edilmeleri konusunda çeşitli taslak projeler üretilmektedir. YÖK’ün bu konudaki çalışmaları devam etmektedir.

Ülkemizde YÖK’ün çalışmaları doğrultusunda IB Diplomasına sahip öğrencilerin devlet üniversitelerine doğrudan veya farklı yöntemler ile kabul edilmeleri konusunda çeşitli taslak projeler üretilmektedir. YÖK’ün bu konudaki çalışmaları devam etmektedir.

IB VE DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ

IB diploma programı Türkiye ve dünyadaki bilimsel saygınlığı yüksek birçok üniversiteye hazırlık niteliğinde akademik bir programdır ve tüm dünyada kabul gören bir orta öğretim diplomasıdır. Öğrenciler IB diplomaları ile başvurdukları üniversitelerde kabul şanslarını arttırırlar. Amerika, Avrupa, Kanada, Avustralya’daki üniversiteler başta olmak üzere IB öğrencileri yalnızca Türk Milli Eğitim Bakanlığı Diploması alan öğrencilere göre her zaman bir adım önde olarak görülebilirler.

IB öğrencileri ayrıca, İngilizce’yi gerek sınıf içinde, gerekse sınıf dışında öğrenme ortamlarında yoğun olarak kullandıkları için SAT, TOEFL, IELTS gibi sınavlardan yüksek başarı elde edebilirler. Bununla birlikte Avrupa ve Kuzey Amerika’daki bir kısım üniversiteler IB Diploma Programı kapsamında alınan ‘HL English’ dersindeki öğrenci notuna göre öğrencilerin İngilizce bilgi ve becerilerini yeterli görebilmekte ve TOEFL/IELTS/PTE gibi sınavlara ayrıca girmeye gerek kalmadan kabul edebilmektedir.

Bununla birlikte çok sayıda saygın üniversite ortalaması 6 ve üzerinde olan HL dersleri üniversite kredisi olarak kabul etmektedir. Bu nedenle, doğru seçilmiş bir üniversite ile öğrenciler üniversiteyi daha kısa sürede bitirebilme olanağına sahiptirler.
Hangi üniversitelerin IB kriterlerini kabul ettikleri, burs olanağı sağladıkları ve hangi IB derslerine üniversite kredisi olarak transfer ettikleri Yurt Dışı Danışmanlık Birimimiz tarafından izlenmektedir ve ayrıca başvuru yapılacak üniversitelerin kendi web sitelerinde de görülebilir.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programının (IBDP) üniversite için ideal hazırlık programı olmasının 10 Sebebi:

 1. Akademik fırsatlara erişimi arttırır

Araştırmalar, IBDP mezunlarının en üst sıralardaki üniversitelere yerleşme olasılığının diğer program mezunlarına göre daha fazla olduğunu göstermektedir.

 1. IB öğrencileri, akademik sonuçların yanında sosyal gelişime de önem verirler

Öğrenciler, yaratıcılık, fiziksel etkinlik, toplum hizmeti (CAS) ile sınıf dışında eğitimlerini sürdürürler. Entelektüel seviyede olduğu kadar duygusal ve etik yönlerde de gelişirler.

 1. Kendine güvenli ve bağımsız bir öğrenen olmaya teşvik eder

Örneğin, bitirme tezi, derinlemesine bir çalışma ve bağımsız araştırma gerektirir.

 1. Uluslararası bir yetkinliktir

IB Diploma Programı (DP), üniversiteler ve işverenler tarafından tüm dünyada kabul edilir.

 1. Mezunlar, küresel bir zihniyete sahiptirler

Dil dersleri, küresel toplumların temeli olan uluslararası bir zihniyeti teşvik eder.

 1. IB, eleştirel düşünmeyi teşvik eder

Konuların nasıl analiz edilerek değerlendireceğini; fikirler üreterek yeni bakış açılarının nasıl kazanılacağını öğretir.

 1. DP öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri olduğu kanıtlanmıştır

Eğitim ve iş hayatında kullanabilecekleri güçlü bir planlama ve zaman yönetimi becerisi geliştirir.

 1. IB programı ölçme ve değerlendirmede sadece klasik sınav tekniklerini kullanmaz

Sadece bilgiyi veya konuları ezberleyip sınavlara hazırlanmayı değil, öğrenmeyi ve yorum yapmayı öğretir.

 1. Dersler birbirlerinden bağımsız olarak öğretilmez

Bilgi Kuramı (TOK), konular ve dersler arasında bağlantılar kurmayı sağlar.

 1. Öğrenmenin genişlik ve derinlik kazanmasını sağlar

Öğrenciler ilgi, beceri, yetenek ve hedeflerine göre altı grup dersin arasından ders seçebilir ve bunları farklı seviyelerde alabilir.

 • Düşünen Düşünen Eleştirel ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilir, sorunların farkında olarak üzerinde düşünebilir, mantıklı ve ahlaki çözümler üretebilir.
 • İlkeli İlkeli Hak, hukuk ve adaleti hayat felsefesi haline getirir, güvenilirdir ve dürüstçe davranışlar sergiler. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenir.
 • Açık Fikirli Açık Fikirli Kendi değerlerini kaybetmeden diğer bireylerin kültür, görüş, değer ve geleneklerine saygı duyar. Yeniliklere açıktır. Sorunlara farklı açılardan bakıp bunu bir öğrenme fırsatı haline dönüştürür.
 • Cesaretli Cesaretli Çevresindeki farklılıkların ve hızlı değişimlerin sonuçları ile telaşlanmadan yüzleşebilir. Yeni rol, düşünce ve stratejileri araştırmak için kendine güveni tamdır, bağımsızlık ruhuna sahiptir. İnandığı değerleri cesurca ve rahatça savunur.
 • Dönüşümlü Düşünen Dönüşümlü Düşünen Ulusal ve uluslararası konularda araştırmalar yaparak elde ettiği bilgi birikimlerini, karşılaştığı durumları akıl ve vicdan süzgecinden geçirerek yorum yapabilme yeteneğine sahiptir.
 • Bilgili Bilgili Kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak bunu her türlü toplumsal etkileşimde değerlendiren ve buna göre yaşayan bireylerdir. Değişime açık yapısı nedeniyle sürekli gelişim gösterir.
 • Araştıran; Sorgulayan Araştıran; Sorgulayan Bilimsel araştırma yapabilir, ulaştığı bilgiyi kullanabilir, öğrenmekten zevk alır ve bunu hayatın bir parçası olarak görür.
 • İletişim Kurabilen İletişim Kurabilen Birden fazla dilde bilinçli bir şekilde fikir ve bilgi alıp bunları yorumlar. Özgüvenleri yüksek bir şekilde kendisini ifade eder ve iletişim kurabilir.
 • Duyarlı Duyarlı Diğer insanların ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır, topluma yararlı işler yapmaktan zevk alır.
 • Dengeli Dengeli Fiziksel, duygusal ve zihinsel dengenin, bireysel huzurun öneminin bilincindedir.