IB Sonrası Eğitim

IB Diploma Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, dünyanın en saygın üniversitelerine girme şanslarını arttırırlar. IB Diploma Programı; kültürler arası anlayış ve saygı aracılığıyla daha iyi daha barışçıl bir dünya yaratmaya yardım eden araştırmacı, bilgili, özgüveni yüksek, süreçlere farklı bakış açıları getirebilen, meraklı, analiz ve sentez becerileri gelişmiş, kritik düşünen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. IB programı felsefesi gereği öğrenciyi sadece üniversiteye değil, aynı zamanda hayata da hazırlayan bir eğitim modelidir. IB Eğitim Müfredatı kazanımları, öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandırarak, onların yaratıcı ve özgün düşünmesini sağlar. Eğitim felsefesi, akademik ve sosyal olarak çok yönlü olan program, dünyadaki birçok üniversite tarafından kabul görmektedir. IB programı öğrencilerin birer dünya vatandaşı olarak yetişmesini sağlar. IB Diploma Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Acarkent Doğa Koleji’nden hem Milli Eğitim Bakanlığı diploması hem de Uluslararası Bakalorya diploması olmak üzere iki diploma alarak mezun olurlar.

IB VE TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ

Türkiye’deki hemen hemen tüm vakıf üniversiteleri IB Diploması puanına göre burs sağlamaktadırlar. Türkiye’de burs sağlayan üniversitelerden bazıları şu şunlardır:

Üniversite Diploma Notu Eğitim Bursu /Bölüm Özel Durumlar
Sabancı Üniversitesi 34 ve üzeri %10 LYS- Sabancı Üniversitesi
Koç Üniversitesi 40 ve üzeri Dikey geçiş hakkı LYS- Koç Üniversitesi (Moleküler Biyoloji ve Genetik’ten Tıp Fakültesine

Hukuk Fakültesi ile aynı puan türünden Hukuk Fakültesine)

36 ve üzeri Dikey geçiş hakkı LYS- Koç Üniversitesi

Mühendislik Fakültesine

Bilkent Üniversitesi 30 ve üzeri Dikey geçiş hakkı LYS- Bilkent Üniversitesi
Beykent Üniversitesi 35 ve üzeri %75 LYS- Beykent Üniversitesi
Kültür Üniversitesi 35 ve üzeri %75 LYS- Kültür Üniversitesi
Işık Üniversitesi 24 ve üzeri %50 LYS- Işık Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi 38 ve üzeri % 100 LYS- Kadir Has Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi 32 ve üzeri +% 25 LYS- Özyeğin Üniversitesi (hak ettiği bursa ilave olarak +%25 burs kazanır)
Yeditepe Üniversitesi 32 ve üzeri %25 LYS- Yeditepe Üniversitesi
Okan Üniversitesi 33 ve üzeri %50 LYS- Okan Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi 30 ve üzeri %60 LYS- Doğuş Üniversitesi
Ted Üniversitesi 32 ve üzeri %25 LYS- Ted Üniversitesi
Bilgi Üniversitesi 24 ve üzeri %20 LYS- Bilgi Üniversitesi
Başkent Üniversitesi 40 ve üzeri %25 LYS-Başkent Üniversitesi

Ülkemizde YÖK’ün çalışmaları doğrultusunda IB Diplomasına sahip öğrencilerin devlet üniversitelerine doğrudan veya farklı yöntemler ile kabul edilmeleri konusunda çeşitli taslak projeler üretilmektedir. YÖK’ün bu konudaki çalışmaları devam etmektedir.

IB VE DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ

IB diploma programı Türkiye ve dünyadaki bilimsel saygınlığı yüksek birçok üniversiteye hazırlık niteliğinde akademik bir programdır ve tüm dünyada kabul gören bir orta öğretim diplomasıdır. Öğrenciler IB ortalamaları ile başvurdukları üniversitelerde kabul şanslarını arttırırlar. Amerika, Avrupa, Kanada, Avustralya’daki üniversiteler başta olmak üzere IB öğrencileri yalnızca Türk lise Diploması alan öğrencilere göre her zaman bir adım önde olarak görülebilirler.

IB öğrencileri İngilizceyi gerek sınıf içinde, gerekse sınıf dışında öğrenme ortamlarında yoğun olarak kullandıkları için SAT, TOEFL, IELTS gibi sınavlardan yüksek başarı elde etme şansları vardır. Bununla birlikte Avrupa ve Kuzey Amerika’daki bir kısım üniversiteler IB Diploma Programı kapsamında alınan ‘HL English’ dersindeki öğrenci notuna göre öğrencilerin İngilizce bilgi ve becerilerini yeterli görebilmekte ve öğrenciyi kabul edebilmektedir. IB diplomasını alan öğrenciler TOEFL/IELTS/PTE gibi sınavlara ayrıca girmeye gerek kalmadan kabul edebilirler.
Bununla birlikte çok sayıda saygın üniversite ortalaması 6 ve üzerinde olan HL dersleri üniversite kredisi olarak kabul etmektedir. Bu nedenle, doğru seçilmiş bir üniversite ile öğrenciler üniversiteyi daha kısa sürede bitirebilme olanağına sahiptir.
Hangi üniversitelerin IB Diplomasıyla öğrenci kabul ettikleri, burs olanağı sağladıkları ve almış oldukları IB dersleri sayesinde üniversitelerde hangi derslerden muaf olacakları Yurt Dışı Danışmanlık Birimimiz tarafından izlenmektedir. Bu bilgiler başvuru yapılacak üniversitelerin kendi web sitelerinde de görülebilir.

IB Diploma Programının (DP) üniversite için ideal hazırlık program olmasının 10 Sebebi

 1. Akademik fırsatlara erişimi arttırır.
  Araştırmalar, diğer program mezunlarına göre IBDP mezunlarının en üst sıralardaki yükseköğrenim kurumlarına girme şansının daha fazla olduğunu göstermektedir.
 1. IB öğrencileri, sadece akademik sonuçlarla ilgilenmezler.
  Yaratıcılık, fiziksel hareket, toplum hizmeti (CAS) ile sınıf dışında da öğreniminizi sürdürmenize,  entelektüel seviyede olduğu kadar duyuşsal ve etik yönlerden de gelişiminize katkıda bulunur.
 1. Özgüveni yüksek ve bağımsız bir öğrenen olmanızı teşvik eder.
  Örneğin, bitirme tezi, derinlemesine bir çalışma ve bağımsız araştırma gerektirir.
 1. Uluslararası bir yetkilendirmedir.
  IB Diploma Programı (DP), üniversiteler ve işverenler tarafından tüm dünyada kabul gören saygın bir programdır.
 1. IB mezunları, evrensel bir bakış açısına sahiptirler.
  Dil dersleri, sayıları giderek artan küresel toplumların temeli olan uluslararası bir zihniyeti teşvik eder.
 1. IB, eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
  Sorun analizlerinin nasıl yapılabileceğini öğrenmenizi ve sorunlara farklı bakış açılarıyla yeni fikirler ortaya koyabilmenizi sağlar.
 1. DP öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri olduğu kanıtlanmıştır.
  Eğitimi ve iş dünyasını geliştirmek için düzenli çalışma alışkanlıkları ve güçlü zaman yönetimi becerileri vardır.
 1. Öğrencileri sadece klasik sınav teknikleri ile değerlendirmez.
  Sadece bilgiyi veya konuları ezberleyip sınavlara hazırlanmayı değil, bilgiyi nasıl kullanabileceğinizi öğrenirsiniz.
 1. Dersler birbirlerinden ayrı olarak öğretilmez.
  Bilgi Kuramı (TOK) dersi, konular ve disiplinler arasında bağlantılar kurmanızı sağlar.
 1. Öğrenmenin genişlik ve derinlik kazanmasını sağlar.
  Altı farklı ders grubunun her birinden dersler seçebilir ve bunları farklı seviyelerde alabilirsiniz.
 • Düşünen Düşünen Eleştirel ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilir, sorunların farkında olarak üzerinde düşünebilir, mantıklı ve ahlaki çözümler üretebilir.
 • İlkeli İlkeli Hak, hukuk ve adaleti hayat felsefesi haline getirir, güvenilirdir ve dürüstçe davranışlar sergiler. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenir.
 • Açık Fikirli Açık Fikirli Kendi değerlerini kaybetmeden diğer bireylerin kültür, görüş, değer ve geleneklerine saygı duyar. Yeniliklere açıktır. Sorunlara farklı açılardan bakıp bunu bir öğrenme fırsatı haline dönüştürür.
 • Cesaretli Cesaretli Çevresindeki farklılıkların ve hızlı değişimlerin sonuçları ile telaşlanmadan yüzleşebilir. Yeni rol, düşünce ve stratejileri araştırmak için kendine güveni tamdır, bağımsızlık ruhuna sahiptir. İnandığı değerleri cesurca ve rahatça savunur.
 • Dönüşümlü Düşünen Dönüşümlü Düşünen Ulusal ve uluslararası konularda araştırmalar yaparak elde ettiği bilgi birikimlerini, karşılaştığı durumları akıl ve vicdan süzgecinden geçirerek yorum yapabilme yeteneğine sahiptir.
 • Bilgili Bilgili Kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak bunu her türlü toplumsal etkileşimde değerlendiren ve buna göre yaşayan bireylerdir. Değişime açık yapısı nedeniyle sürekli gelişim gösterir.
 • Araştıran; Sorgulayan Araştıran; Sorgulayan Bilimsel araştırma yapabilir, ulaştığı bilgiyi kullanabilir, öğrenmekten zevk alır ve bunu hayatın bir parçası olarak görür.
 • İletişim Kurabilen İletişim Kurabilen Birden fazla dilde bilinçli bir şekilde fikir ve bilgi alıp bunları yorumlar. Özgüvenleri yüksek bir şekilde kendisini ifade eder ve iletişim kurabilir.
 • Duyarlı Duyarlı Diğer insanların ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır, topluma yararlı işler yapmaktan zevk alır.
 • Dengeli Dengeli Fiziksel, duygusal ve zihinsel dengenin, bireysel huzurun öneminin bilincindedir.