Neden IB?

NEDEN IB PROGRAMINI SEÇMELİYİM?

 1. Akademik zenginlik ve derinlik sunar.

IB programı öğrencilerin Dünya’nın en seçkin üniversitelerine kabul alma şansını arttırır.

 1. Öğrencilerin yapmış oldukları ders dışı aktiviteler IB programında önemli bir yer tutar.

Yaratıcılık, aktivite ve sosyal etkinlik (CAS) çalışmaları, öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerini destekleyen, programın en önemli parçalarındandır.

 1. Dünya çapındaki üniversiteler tarafından tanınan bir yeterliliktir.

IB diploması, mezunlarının dünyanın herhangi bir yerindeki üniversitelerde eğitimlerine devam etmelerini sağlayan, uluslararası kabul gören bir diplomadır.

 1. IBDP öğrencilerin içindeki yaratıcı yazarı keşfetmeye yardımcı olur.

Öğrenciler kapsamlı bir çalışma ve bağımsız bir araştırma gerektiren 4000 kelimelik bir makale (bitirme tezi) yazarak mezun olurlar.

 1. IB diploma programı uluslararası bilinç oluşturur.
  Uluslararası bilinç 21. Yüzyılda bir öğrenme gerekliliğidir. İki dilde öğrenim gören öğrenciler, lisede almış oldukları eğitim ile üniversitede yüksek başarıya ulaşırlar.
 1. Öğrenciyi alışılagelmiş sınav tekniklerinden daha fazlasıyla değerlendirir.

IB eğitimi sadece sınava yönelik bir eğitim değildir. Öğrenciler yaptıkları deneyler, hazırladıkları portfolyolar, yazdıkları makaleler ve yaptıkları sözlü sunumlarla hayat boyu öğrenmeye devam ederler.

7. IB öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri yaptıkları nitelikli işlerle kanıtlanmıştır.

Öğrenciler iki yıl boyunca hazırladıkları iç değerlendirme ödevleri, yaptıkları sunumlar, yazdıkları makaleler ve bitirme tezi ile zaman yönetimi konusundaki becerilerini ispatlamış olurlar.

 1. IB eleştirel düşünmeyi teşvik eder.

IB öğrencileri analiz yapma ve yorumlama yeteneğinin yanında yeni fikirler üretme ve farklı bakış açılarıyla olayları değerlendirme becerisi kazanır.

 1. Bilgi kuramı dersi öğrencilerin eleştirel düşünebilmesini sağlar.

Öğrencilere dersler arasında bağlantılar kurma, dersler ile günlük hayat arasında, etik değerlere bağlı kalarak yorum yapabilme becerisi kazandırır.

 1. IB öğrenen profili öğrencilere değişen ve gelişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılayan 10 özellik daha kazandırır.
 • Araştırmacı
 • Bilgili
 • Düşünen
 • İletişim kurabilen
 • İlke sahibi
 • Açık fikirli
 • Duyarlı
 • Risk alabilen
 • Dengeli
 • Dönüşümlü düşünen bireyler yetiştirir.

 • Düşünen Düşünen Eleştirel ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilir, sorunların farkında olarak üzerinde düşünebilir, mantıklı ve ahlaki çözümler üretebilir.
 • İlkeli İlkeli Hak, hukuk ve adaleti hayat felsefesi haline getirir, güvenilirdir ve dürüstçe davranışlar sergiler. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenir.
 • Açık Fikirli Açık Fikirli Kendi değerlerini kaybetmeden diğer bireylerin kültür, görüş, değer ve geleneklerine saygı duyar. Yeniliklere açıktır. Sorunlara farklı açılardan bakıp bunu bir öğrenme fırsatı haline dönüştürür.
 • Cesaretli Cesaretli Çevresindeki farklılıkların ve hızlı değişimlerin sonuçları ile telaşlanmadan yüzleşebilir. Yeni rol, düşünce ve stratejileri araştırmak için kendine güveni tamdır, bağımsızlık ruhuna sahiptir. İnandığı değerleri cesurca ve rahatça savunur.
 • Dönüşümlü Düşünen Dönüşümlü Düşünen Ulusal ve uluslararası konularda araştırmalar yaparak elde ettiği bilgi birikimlerini, karşılaştığı durumları akıl ve vicdan süzgecinden geçirerek yorum yapabilme yeteneğine sahiptir.
 • Bilgili Bilgili Kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak bunu her türlü toplumsal etkileşimde değerlendiren ve buna göre yaşayan bireylerdir. Değişime açık yapısı nedeniyle sürekli gelişim gösterir.
 • Araştıran; Sorgulayan Araştıran; Sorgulayan Bilimsel araştırma yapabilir, ulaştığı bilgiyi kullanabilir, öğrenmekten zevk alır ve bunu hayatın bir parçası olarak görür.
 • İletişim Kurabilen İletişim Kurabilen Birden fazla dilde bilinçli bir şekilde fikir ve bilgi alıp bunları yorumlar. Özgüvenleri yüksek bir şekilde kendisini ifade eder ve iletişim kurabilir.
 • Duyarlı Duyarlı Diğer insanların ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır, topluma yararlı işler yapmaktan zevk alır.
 • Dengeli Dengeli Fiziksel, duygusal ve zihinsel dengenin, bireysel huzurun öneminin bilincindedir.