• 12 IB sınıfı öğrencilerinden Mars Ulufer “Yakalayın yeşil ışığı: Kurutma yöntemi ile alglerden lipit ekstraksiyonu’na sıcaklığın etkisi”
 • 12 IB sınıfı öğrencilerimizden Yalın Öztürk “Plastik_Biyodegradasyonu”
 • 9. Sınıf öğrencilerimizden Azra Delfin Gugu ve Miray Şenkal “Metaforlar Üzerinden Ölüm Kavramı”
 • 12. sınıf öğrencilerimizden Baha Yıldırım ile Barış Batı “Osmanlı-Almanya İlişkileri Kapsamında Alman Islahat Heyetler ve Osmanlı Ordusunda Görev Yapan Alman Subaylar”
 • 12. Sınıf öğrencilerimizden Kuzey Deniz Yılmaz ve Efe Dikdaş “Demokratikleşme Sürecinde 14 Mayıs 1950 Seçimi”
 • 11. Sınıf öğrencilerimizden Ulaş Meriç ve Daniel Korkmaz “Tarihi Eser ve Kalıntıların Yaşatılması”

Konulu bilimsel çalışmalarıyla 50. Tübitak Liselerarası Proje Yarışmasına katıldılar.

 • Düşünen Düşünen Eleştirel ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilir, sorunların farkında olarak üzerinde düşünebilir, mantıklı ve ahlaki çözümler üretebilir.
 • İlkeli İlkeli Hak, hukuk ve adaleti hayat felsefesi haline getirir, güvenilirdir ve dürüstçe davranışlar sergiler. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenir.
 • Açık Fikirli Açık Fikirli Kendi değerlerini kaybetmeden diğer bireylerin kültür, görüş, değer ve geleneklerine saygı duyar. Yeniliklere açıktır. Sorunlara farklı açılardan bakıp bunu bir öğrenme fırsatı haline dönüştürür.
 • Cesaretli Cesaretli Çevresindeki farklılıkların ve hızlı değişimlerin sonuçları ile telaşlanmadan yüzleşebilir. Yeni rol, düşünce ve stratejileri araştırmak için kendine güveni tamdır, bağımsızlık ruhuna sahiptir. İnandığı değerleri cesurca ve rahatça savunur.
 • Dönüşümlü Düşünen Dönüşümlü Düşünen Ulusal ve uluslararası konularda araştırmalar yaparak elde ettiği bilgi birikimlerini, karşılaştığı durumları akıl ve vicdan süzgecinden geçirerek yorum yapabilme yeteneğine sahiptir.
 • Bilgili Bilgili Kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak bunu her türlü toplumsal etkileşimde değerlendiren ve buna göre yaşayan bireylerdir. Değişime açık yapısı nedeniyle sürekli gelişim gösterir.
 • Araştıran; Sorgulayan Araştıran; Sorgulayan Bilimsel araştırma yapabilir, ulaştığı bilgiyi kullanabilir, öğrenmekten zevk alır ve bunu hayatın bir parçası olarak görür.
 • İletişim Kurabilen İletişim Kurabilen Birden fazla dilde bilinçli bir şekilde fikir ve bilgi alıp bunları yorumlar. Özgüvenleri yüksek bir şekilde kendisini ifade eder ve iletişim kurabilir.
 • Duyarlı Duyarlı Diğer insanların ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır, topluma yararlı işler yapmaktan zevk alır.
 • Dengeli Dengeli Fiziksel, duygusal ve zihinsel dengenin, bireysel huzurun öneminin bilincindedir.